Privredna komora Srbije prepoznala je jaku motivaciju, inovativnost i istrajnost  kompanije „Termovent – Komerc“ da poslovne ideje pretoči u biznis i snažno nas podržala u tome, kaže Dušan Perović, vlasnik kompanije Termovent - Komerc d.o.o.

Kroz podršku razvoju domaćeg preduzetništva Privredna komora Srbije doprinosi jačanju srpske privrede i afirmaciji domaćih kompanija na međunarodnoj preduzetničkoj areni. Kompetentnim preporukama u oblasti prava i finansija, kao i analize tržišta, PKS nam pomaže u plasmanu proizvoda na strana tržišta, povezuje sa poslovnim partnerima u zemlјi i inostranstvu.

 

 

Holding kompanija „Moji brendovi”, u okviru koje posluju najveće domaće kompanije, Bambi, Knjaz Miloš, Imlek, Mlekara Subotica i Niška mlekara planira širenje poslovanja  i nova ulaganja, a u tim poslovnim poduhvatima oslonićemo se na podršku i servise Privredne komore Srbije, ističe Andrej Jovanović, direktor holdinga „Moji brendovi“.

 

 

 

 Važan deo Simensove saradnje sa PKS je jačanje mreže dobavlјača na lokalnom tržištu. PKS je imala važnu ulogu tokom našeg programa „Postanite Simensov dobavlјač“ koji je Simens inicirao radi uklјučivanja domaćih dobavlјača iz Srbije u lanac snabdevanja fabrike u Subotici. Nјihova saradnja sa malim i srednjim preduzećima nam je pomogla da pozovemo i privučemo mnoge potencijalne dobavlјače tokom drugog „Dana dobavlјača Simensa“ koji je održan 8. aprila 2016. u PKS, gde smo imali više od 150 učesnika. Simens i PKS su sproveli zajedničko istraživanje lokalnog tržišta malih i srednjih preduzeća i organizovali direktne B2B susrete stručnjaka iz Simensa i 50 predstavnika kompanija potencijalnih dobavlјača. „Dan dobavlјača Simensa“ je ispunio svoje cilјeve i kroz direktnu komunikaciju sa potencijalnim dobavlјačima, prezentacije i panel diskusije, poslali smo glavnu poruku kompanijama vezano za standarde i kvalitet koji tražimo od naših potencijalnih dobavlјača.  Zajedno, privukli smo veći broj lokalnih kompanija koje bi mogle postati dobavlјači Siemensovoj fabrici vetrogeneratora u Subotici i pokrenuti serijsku proizvodnju potrebnih komponenti.