Za preduzetnika je veoma važno povezivanje, uspostavljanje kontakata, učešće na stručnim manifestacijama. „Imam odličnu saradnju sa sektorom za preduzetništvo Privredne komore Srbije, kao i sa drugim udruženjima. PKS je prepoznala moje potrebe kao preduzetnika i u skladu sa tim pruža mi savetodavnu podršku, obezbeđuje učešće na B2B sastancima, na međunarodnim konferencijama i sajmovima, što mi omogućuje da se povežem sa ljudima iz poslovne zajednice, sa kojima bez ovog vida podrške ne bi bilo moguće ostvariti kontakt i poslovnu saradnju.

 

Saradnja sa Privrednom komorom Srbije je dragocena i sama činjenica da iz godine u godinu dobijamo priznanje „Najbolje iz Srbije, za nas je veliki podsticaj za još uspešnije poslovanje, za promociju našeg brenda, a samim tim i pravih vrednosti Srbije. Nectar kompanija ima potpuno vertikalno integrisan sistem proizvodnje, od plantaže voća do trpeze, pa samim tim pomaže i razvoj voćarstva u Srbiji. Privredna komora Srbije je prepoznala ove vrednosti znala da prepozna.

Kompanija Nectar jedina je fabrika u regionu koja ima potpuno zaokružen proces proizvodnje, od plantaža preko otkupa i prerade voća, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do finalnog proizvoda. Nectar danas ima više od 1000 zaposlenih i kontinuirano unapređuje poslovanje jačanjem direktne distributivne mreže, razvojem novih proizvoda i stalnom brigom o njihovom vrhunskom kvalitetu.

 

 

Privredna komora Srbije prepoznaje resurs kompanija sa potencijalom da razvijaju  najsavremeniju elektroniku  i proizvode složene uređaje i sisteme i omogućuje im da, povezane, ostvare poslovne interese i budu konkurentnije. PKS je „hab“, mesto prvog susreta i kontakta poslovnih partnera, inicijator umrežavanja kompanija, što pomaže firmama da  lakše dođu do poslova u inostranstvu i pronađu partnere.

„Bitgear", jedna od retkih firmi u Srbiji koja se bavi razvojem najsavremenije elektronike, danas ima oko 50 zaposlenih i prihode preko dva miliona dolara godišnje. Gotovo celokupan prihod "Bitgear"-a dolazi iz izvoza. Iskustvo umrežavanja, povezivanja i podrška velikih sistema, za  kompaniju koja raste, posebno u oblasti u kojoj su firme koncentrisane na svoju usku specijalnost,  veoma je važna

 

Privredna komora Srbije prepoznala je jaku motivaciju, inovativnost i istrajnost  kompanije „Termovent – Komerc“ da poslovne ideje pretoči u biznis i snažno nas podržala u tome, kaže Dušan Perović, vlasnik kompanije Termovent - Komerc d.o.o.

Kroz podršku razvoju domaćeg preduzetništva Privredna komora Srbije doprinosi jačanju srpske privrede i afirmaciji domaćih kompanija na međunarodnoj preduzetničkoj areni. Kompetentnim preporukama u oblasti prava i finansija, kao i analize tržišta, PKS nam pomaže u plasmanu proizvoda na strana tržišta, povezuje sa poslovnim partnerima u zemlјi i inostranstvu.

 

 

Holding kompanija „Moji brendovi”, u okviru koje posluju najveće domaće kompanije, Bambi, Knjaz Miloš, Imlek, Mlekara Subotica i Niška mlekara planira širenje poslovanja  i nova ulaganja, a u tim poslovnim poduhvatima oslonićemo se na podršku i servise Privredne komore Srbije, ističe Andrej Jovanović, direktor holdinga „Moji brendovi“.

 

 

 

 Važan deo Simensove saradnje sa PKS je jačanje mreže dobavlјača na lokalnom tržištu. PKS je imala važnu ulogu tokom našeg programa „Postanite Simensov dobavlјač“ koji je Simens inicirao radi uklјučivanja domaćih dobavlјača iz Srbije u lanac snabdevanja fabrike u Subotici. Nјihova saradnja sa malim i srednjim preduzećima nam je pomogla da pozovemo i privučemo mnoge potencijalne dobavlјače tokom drugog „Dana dobavlјača Simensa“ koji je održan 8. aprila 2016. u PKS, gde smo imali više od 150 učesnika. Simens i PKS su sproveli zajedničko istraživanje lokalnog tržišta malih i srednjih preduzeća i organizovali direktne B2B susrete stručnjaka iz Simensa i 50 predstavnika kompanija potencijalnih dobavlјača. „Dan dobavlјača Simensa“ je ispunio svoje cilјeve i kroz direktnu komunikaciju sa potencijalnim dobavlјačima, prezentacije i panel diskusije, poslali smo glavnu poruku kompanijama vezano za standarde i kvalitet koji tražimo od naših potencijalnih dobavlјača.  Zajedno, privukli smo veći broj lokalnih kompanija koje bi mogle postati dobavlјači Siemensovoj fabrici vetrogeneratora u Subotici i pokrenuti serijsku proizvodnju potrebnih komponenti.