Najveći izazov za svaki startup jeste da brzo pronađe mesto na tržištu, u utakmici u kojoj je tehnološki napredak omogućio da svi budu konkurenti svima. U prehrambenom sektoru poseban je izazov naći mesto na polici trgovinskih lanaca u zemlji i inostranstvu. Podrška PKS otvorila nam je vrata mnogih kompanija koje su odvojile vreme da analiziraju saradnju i mogućnost plasmana naših proizvoda, a sa nekoliko od njih već smo počeli saradnju. Brendiranje Srbije kao zemlje zdrave hrane odličan je put za sveobuhvatni rast i razvoj naše poljoprivrede. Izuzetna nam je čast da tome doprinesemo sa pozicije startupa iz Beograda, uz značajnu podršku koju imamo od PKS.

 

 

Sve dobre poslovne ideje lakše je realizovati uz adekvatnu podršku Privredne komore Srbije. Pristup bazi potencijalnih saradnika, savetodavna uloga u vezi sa poslovima internacionalizacije ali i jačanja kapaciteta na domaćem tržištu, on line usluge, samo su neki od benefita koje ima firma „Nova 10 plus trade” zahvaljući saradnji sa Komorom. Široka mreža saradnika Privredne komore Srbije koja je malim tržišnim igračima pojedinačno nedostupna, pruža firmama „male privrede” priliku da se razviju i ubrzano ostvare ciljeve i pre planiranog vremena.

 

 

METRO Cash & Carry Srbija izražava veliku zahvalnost Privrednoj komori Srbije na sprovođenju niza aktivnosti zastupajući interese industrije i naše kompanije pred Vladom Srbije, nadležnim ministarstvima i institucijama. Mnogobrojnim aktivnostima i značajnim angažovanjem, PKS je omogućila poslovnoj zajednici da se izjasni o svim pitanjima važnim za privredu, iznese svoje stavove, predloge i inicijative. Komora, kao krovna institucija svih privrednih činilaca, ima potencijal da bude ključni faktor povezivanja privrede, profesionalnih organizacija i državnih organa. Veliko ohrabrenje za nas, kao jednog od predstavnika stranih investitora u Srbiji, jeste to što su i Ministarstvo finansija i Poreska uprava, kroz rad sa radnom grupom PKS na izmeni Pravilnika o PDV evidenciji prepoznali konkretne probleme privrede, kao i da će proaktivan pristup pri izradi nacrta poreskih propisa ostati deo prakse i ubuduće. Raduje nas i uverava da će PKS, koristeći svoj značajan uticaj, zajedno sa nama članicama, uspeti da poboljša poslovnu klimu u Srbiji, bude najznačajnija spona između privrede i državnih institucija, kako bismo blagovremeno bili informisani o kratkoročnim i dugoročnim planovima poreske politike, predlozima i izmenama poreskih i drugih propisa.

 

 

Kada smo osnovali kompaniju “Realchoice“, pravni okviri, legislativa, administracija i knjigovodstvo bili su potpune nepoznanice za ekipu koja je radila kod drugih, platu dobijala početkom ili sredinom meseca, bonuse na kraju, i nije imala dodira sa ,,papirologijom’’. U tom segmentu naišli su na veliku podršku Privredne komore Srbije. Povezali smo se sa Privrednom komorom Srbije gde smo uspeli da razumemo na koji način funkcionišu pravni i administrativni okviri jedne kompanije. Takođe, česti smo gosti na konferencijama i panelima a pogotovo onima koji se tiču omladinskog preduzetništva. Upoznali smo i povezali se sa velikim brojem mladih ambicioznih ljudi. Zbog svega toga, smatramo da je saradnja sa Komorom ,,must have’’ svakog biznisa.

 

 

Moje poslovanje počelo je da se razvija onog trenutka kada sam upoznala predstavnicu iz Privredne komore Srbije koja me je uputila u sve detalje kako da unapredim svoj biznis. Privredna komora Srbije uvek izađe u susret, samo je potrebno da vi imate želju da se pokrenete. Svi me pitaju“Kako ti to uspevaš?“. Ja odgovaram: „Vi morate da tražite da biste dobili.“

Maruška Topalović  je 1995. godine sama pokrenula svoj biznis, oslikavajući marame u svojoj kući, po narodnim šarama i osluškujući maštu. S godinama, opremljen je Modni studio “Maruška” iz Preljine kod Čačka u delu porodičnog domaćinstva,  pa danas ima 14 zaposlenih i više ne postoji deo sveta gde se ne vijore marame ili ešarpe "maruške”. To je malo porodično preduzeće, modne predmete na svili koji su do sada, kao poklon, u raznim prilikama uručivani mnogim svetskim ličnostima, Vladimiru Putinu, Angeli Merkel, Hilari Klinton, kraljici Elizabeta drugoj, ili princu Čarlsu od Velsa. Studio je, recimo, u 2014. godini sa 14 zaposlenih proizveo 26.000 kravata, marama i ešarpi.

 

Imamo veoma uspešnu saradnju sa Privrednom komorom Srbije i veliku podršku, koja se ogleda, pre svega, u organizaciji nastupa na velikim sajmovima u Evropi i u Rusiji.

Poslovni sistem Global seed je kompanija koju odlikuje visok potencijal i resursi za bavljenje organskom poljoprivredom. Na preko 2000 ha plodne vojvođanske ravnice odvija se organska biljna i stočarska proizvodnja, proizvodnja organskih smeša za ishranu preživara, obnovljivi izvori energije i briga o zdravlju i dobrobiti životinja. Njihova vizija je da postanu regionalni lider u proizvodnji organskog mleka, mesa i organske stočne hrane kao i najveća organska farma krava u Evropi.

 

Za preduzetnika je veoma važno povezivanje, uspostavljanje kontakata, učešće na stručnim manifestacijama. „Imam odličnu saradnju sa sektorom za preduzetništvo Privredne komore Srbije, kao i sa drugim udruženjima. PKS je prepoznala moje potrebe kao preduzetnika i u skladu sa tim pruža mi savetodavnu podršku, obezbeđuje učešće na B2B sastancima, na međunarodnim konferencijama i sajmovima, što mi omogućuje da se povežem sa ljudima iz poslovne zajednice, sa kojima bez ovog vida podrške ne bi bilo moguće ostvariti kontakt i poslovnu saradnju.

 

Saradnja sa Privrednom komorom Srbije je dragocena i sama činjenica da iz godine u godinu dobijamo priznanje „Najbolje iz Srbije, za nas je veliki podsticaj za još uspešnije poslovanje, za promociju našeg brenda, a samim tim i pravih vrednosti Srbije. Nectar kompanija ima potpuno vertikalno integrisan sistem proizvodnje, od plantaže voća do trpeze, pa samim tim pomaže i razvoj voćarstva u Srbiji. Privredna komora Srbije je prepoznala ove vrednosti znala da prepozna.

Kompanija Nectar jedina je fabrika u regionu koja ima potpuno zaokružen proces proizvodnje, od plantaža preko otkupa i prerade voća, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do finalnog proizvoda. Nectar danas ima više od 1000 zaposlenih i kontinuirano unapređuje poslovanje jačanjem direktne distributivne mreže, razvojem novih proizvoda i stalnom brigom o njihovom vrhunskom kvalitetu.

 

 

Privredna komora Srbije prepoznaje resurs kompanija sa potencijalom da razvijaju  najsavremeniju elektroniku  i proizvode složene uređaje i sisteme i omogućuje im da, povezane, ostvare poslovne interese i budu konkurentnije. PKS je „hab“, mesto prvog susreta i kontakta poslovnih partnera, inicijator umrežavanja kompanija, što pomaže firmama da  lakše dođu do poslova u inostranstvu i pronađu partnere.

„Bitgear", jedna od retkih firmi u Srbiji koja se bavi razvojem najsavremenije elektronike, danas ima oko 50 zaposlenih i prihode preko dva miliona dolara godišnje. Gotovo celokupan prihod "Bitgear"-a dolazi iz izvoza. Iskustvo umrežavanja, povezivanja i podrška velikih sistema, za  kompaniju koja raste, posebno u oblasti u kojoj su firme koncentrisane na svoju usku specijalnost,  veoma je važna

 

Privredna komora Srbije prepoznala je jaku motivaciju, inovativnost i istrajnost  kompanije „Termovent – Komerc“ da poslovne ideje pretoči u biznis i snažno nas podržala u tome, kaže Dušan Perović, vlasnik kompanije Termovent - Komerc d.o.o.

Kroz podršku razvoju domaćeg preduzetništva Privredna komora Srbije doprinosi jačanju srpske privrede i afirmaciji domaćih kompanija na međunarodnoj preduzetničkoj areni. Kompetentnim preporukama u oblasti prava i finansija, kao i analize tržišta, PKS nam pomaže u plasmanu proizvoda na strana tržišta, povezuje sa poslovnim partnerima u zemlјi i inostranstvu.

 

 

Holding kompanija „Moji brendovi”, u okviru koje posluju najveće domaće kompanije, Bambi, Knjaz Miloš, Imlek, Mlekara Subotica i Niška mlekara planira širenje poslovanja  i nova ulaganja, a u tim poslovnim poduhvatima oslonićemo se na podršku i servise Privredne komore Srbije, ističe Andrej Jovanović, direktor holdinga „Moji brendovi“.

 

 

 

 Važan deo Simensove saradnje sa PKS je jačanje mreže dobavlјača na lokalnom tržištu. PKS je imala važnu ulogu tokom našeg programa „Postanite Simensov dobavlјač“ koji je Simens inicirao radi uklјučivanja domaćih dobavlјača iz Srbije u lanac snabdevanja fabrike u Subotici. Nјihova saradnja sa malim i srednjim preduzećima nam je pomogla da pozovemo i privučemo mnoge potencijalne dobavlјače tokom drugog „Dana dobavlјača Simensa“ koji je održan 8. aprila 2016. u PKS, gde smo imali više od 150 učesnika. Simens i PKS su sproveli zajedničko istraživanje lokalnog tržišta malih i srednjih preduzeća i organizovali direktne B2B susrete stručnjaka iz Simensa i 50 predstavnika kompanija potencijalnih dobavlјača. „Dan dobavlјača Simensa“ je ispunio svoje cilјeve i kroz direktnu komunikaciju sa potencijalnim dobavlјačima, prezentacije i panel diskusije, poslali smo glavnu poruku kompanijama vezano za standarde i kvalitet koji tražimo od naših potencijalnih dobavlјača.  Zajedno, privukli smo veći broj lokalnih kompanija koje bi mogle postati dobavlјači Siemensovoj fabrici vetrogeneratora u Subotici i pokrenuti serijsku proizvodnju potrebnih komponenti.