Microsoft Excel je program za tabelarne proračune sa mogućnošću grafičkog prikaza dobijenih podataka. Excel koristimo za kreiranje manjih i jednostavnijih baza podataka koje možemo analizirati u skladu sa potrebama posla, a zatim ih prikazati grafički pomoću dijagrama ili grafikona. U programu Excel možemo realizovati i specifične zahteve kada kreiramo odgovarajuće formule za unos i predstavljanje podataka.

Da bismo ušli u Excel, prvo moramo da startujemo Operativni sistem Windows. Zatim kliknemo mišem na dugme Start u donjem levom uglu ekrana i u meniju biramo opciju All Programs i podopciju Microsoft Office, pa kliknemo na Microsoft Office Excel 2007. Na ekranu će se pojaviti prazan radni list (Sheetl) radne knjige Bookl. Iz Excela izlazimo kada kursor miša dovedemo u gornji ugao prozora, pa kliknemo levim tasterom miša na ikonu X ili kombinacijom tastera na tastaturi Alt + F4.

Vrlo često je ikona za Excel izvučena kao Shortcut, tako da je vidimo na Desktopu čim uđemo u Windows. Dva puta kliknemo levim tasterom miša na nju i u programu smo. Ikonu za Excel 2007 kao Shortcut izvlačimo na Desktop sledećim postupkom:

 

Na ekranu će se pojaviti ikona za Excel 2007 izvučena kao Shortcut.