Najveći izazov za svaki startup jeste da brzo pronađe mesto na tržištu, u utakmici u kojoj je tehnološki napredak omogućio da svi budu konkurenti svima. U prehrambenom sektoru poseban je izazov naći mesto na polici trgovinskih lanaca u zemlji i inostranstvu. Podrška PKS otvorila nam je vrata mnogih kompanija koje su odvojile vreme da analiziraju saradnju i mogućnost plasmana naših proizvoda, a sa nekoliko od njih već smo počeli saradnju. Brendiranje Srbije kao zemlje zdrave hrane odličan je put za sveobuhvatni rast i razvoj naše poljoprivrede. Izuzetna nam je čast da tome doprinesemo sa pozicije startupa iz Beograda, uz značajnu podršku koju imamo od PKS.

 

Sve dobre poslovne ideje lakše je realizovati uz adekvatnu podršku Privredne komore Srbije. Pristup bazi potencijalnih saradnika, savetodavna uloga u vezi sa poslovima internacionalizacije ali i jačanja kapaciteta na domaćem tržištu, on line usluge, samo su neki od benefita koje ima firma „Nova 10 plus trade” zahvaljući saradnji sa Komorom. Široka mreža saradnika Privredne komore Srbije koja je malim tržišnim igračima pojedinačno nedostupna, pruža firmama „male privrede” priliku da se razviju i ubrzano ostvare ciljeve i pre planiranog vremena.

 

METRO Cash & Carry Srbija izražava veliku zahvalnost Privrednoj komori Srbije na sprovođenju niza aktivnosti zastupajući interese industrije i naše kompanije pred Vladom Srbije, nadležnim ministarstvima i institucijama. Mnogobrojnim aktivnostima i značajnim angažovanjem, PKS je omogućila poslovnoj zajednici da se izjasni o svim pitanjima važnim za privredu, iznese svoje stavove, predloge i inicijative. Komora, kao krovna institucija svih privrednih činilaca, ima potencijal da bude ključni faktor povezivanja privrede, profesionalnih organizacija i državnih organa. Veliko ohrabrenje za nas, kao jednog od predstavnika stranih investitora u Srbiji, jeste to što su i Ministarstvo finansija i Poreska uprava, kroz rad sa radnom grupom PKS na izmeni Pravilnika o PDV evidenciji prepoznali konkretne probleme privrede, kao i da će proaktivan pristup pri izradi nacrta poreskih propisa ostati deo prakse i ubuduće. Raduje nas i uverava da će PKS, koristeći svoj značajan uticaj, zajedno sa nama članicama, uspeti da poboljša poslovnu klimu u Srbiji, bude najznačajnija spona između privrede i državnih institucija, kako bismo blagovremeno bili informisani o kratkoročnim i dugoročnim planovima poreske politike, predlozima i izmenama poreskih i drugih propisa.

 

....saznajte više  

Od Arilja do Amerike

 

 

....saznajte više

 

 


Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
 
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
 
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata)
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
 
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Službe za odnose sa javnošću i marketing Privredne komore Srbije
Kontakt telefon: 011 33 00 905
 

infografik