Da li je proizvod u potpunosti dobijen u Srbiji?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, član 5. - strana 8)
DA NE
Da li je na proizvodu vršena bilo kakva obrada u Srbiji?
DA NE
Da li se može primeniti kumulacija porekla?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, član 4, stav 3 – strana 7)
DA NE
Da li proizvod ima poreklo jednog od partnera?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, član 3, stav 4 – strana 5-6)
DA NE
Da li proizvod ispunjava uslove iz Liste obrade ili prerade uzimajući u obzir i materijale poreklom iz svih zemalja ili teritorija iz zone u kojoj se može primeniti kumulacija?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, prilog II – strana 36)
DA NE
Da li su obrade ili prerade izvšene u Srbiji veće od nedovoljnih?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, član 7 – strana 10)
DA NE
Da li se može primeniti opšte pravilo tolerancije?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, član 6, stav 2 – strana 9)
DA NE
Da li su korišćeni materijali poreklom iz zemalja ili teritorija partnera, koji su uticali na ispunjavanje uslova iz Liste obrade ili prerade?
DA NE
Da li proizvod ispunjava uslove iz Liste obrade ili prerade uzimajući u obzir i materijale poreklom iz svih zemalja ili teritorija iz zone u kojoj se može primeniti kumulacija?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, prilog II – strana 36)
DA NE
Da li je proizvodu u Srbiji dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom bilo kog od partnera?
(Ovde pogledajte Protokol o poreklu robe, član 4, stav 2 – strana 7)
DA NE
PROIZVOD SA POREKLOM TOG PARTNERA

x-povratak
PROIZVOD SA POREKLOM PARTNERA KOJI UČESTVUJE SA NAJVEĆOM VREDNOŠĆU


x-povratak