Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 18. Septembar 2013. | 15:41
Put do liderstva

Nova knjiga Isaka Adižesa, jednog od vodećih svetskih eksperata u oblasti menadžmenta, promovisana u PKS

Put do liderstva, nova knjiga Isaka Adižesa, jednog od vodećih svetskih eksperata u oblasti menadžmenta koji svoju teoriju zasniva na spajanju različitosti, promovisana je u PKS. Ekonomski model Isaka Adižesa dobar je za Srbiju kao društvo u celini koje se menja. Za promene su potrebni lideri koji donose odluke i znaju da upravljaju kako bi reforme učinili jednostavnijim i efikasnijim, rekao je predsednik PKS Željko Sertić na promociji knjige.

 

Adižes  je istako da se čitava Adižes teorija menadžmenta rodila u Jugoslaviji pre 40 godina. Ta teorija rođena je na samoupravljanju koje je, kako je istakao,  bilo propuštena prilika zbog dve ključne greške. Te greške ili problemi samoupravljanja u Jugoslaviji su nerešena uloga kapitala i demokratija na mikronivou ali diktatura na makronivou, objasnio je autor knjige.

 

Adižes, koji je osnovnu školu završio u Jugoslaviji i odlično govori srpski jezik, naglasio je da je svoj život i karijeru posvetio spajanju različitosti – kao što su prsti na ruci različiti ali svi zajedno.

„Nije lako biti zajedno kada smo različiti, ali kako naučiti da se poštuju i razumeju različitosti – to nas oplemenjuje“, naglasio je Adižes.

Otkrio sam da se u svim zemljama u kojima sam radio – kao što su Tajvan, Japan, Švedska, Meksiko, Grčka, Izrael, Velika Britanija i SAD – moji uvidi u stilove upravljanja  mogu primeniti, bez obzira na to što se njihove kulture međusobno mnogo razlikuju. Stilovi upravljanja i ponašanje ne zavise od kulture, iako društvena kultura, kako sam primetio teži da učvrsti  autentično upravljačko ponašanje. Osnov lidera da smanji prepreke i omogući ljudima da idu napred.

Kako je istaknuto na promociji u PKS, knjiga Put do liderstva nastajala je 30 godina i na naki način predstavlja rezime Adižes teorije menadžmenta. Filozofija življenja, rada i upravljanja utkane su skoro u sve rečenice Isaka Adižesa. Knjiga Put do liderstva je aktuelna i instruktivna, zasnovana na konkretnim primerima: kako poboljšati sopstveni stil upravljanja i kako se odnositi prema ljudima čiji se stilovi razlikuju. Knjiga može pomoći menadžerima da realno sagledaju sebe.

 

Docent na Vojnoj akademiji u Beogradu Miroslav Talijan rekao je da je Adižes teorija menadžmenta veoma aktuelna i važna za bezbednosni menadžment, gde se i primenjuje već nekoliko decenija. Put do liderstva je nezaobilazno izvorište ideja i vredno štivo za izradu magistarskih i doktorskih radova.

 

Predavanja Isaka Adižesa organizovana su na četiri jezika u protekle četiri decenije u 52 zemlje na svim kontinentima sveta za 100.000 menadžera. Adižes poseduje 15 počasnih doktorata. Osnivač je i predsednik Adižes instituta u Santa Barbari, koji je prema časopisu Executive Excellence (SAD) među prvih deset u Americi. Adižes je i renomirani konsultant kompanija i vlada, nekoliko premijera i šefova država.