ПКСПКС-РПКСрбијаСветИздвајамо
 
Архива
ПРИВРЕДНЕ ВЕСТИ | 19. Децембар 2018. | 15:15
Изјава о намери послодавца за укључивање у дуално образовање за школску 2019/2020. годину

За укључивање послодаваца у дуални модел образовања за школску 2019/2020. годину први корак је попуњавање Изјаве о намери и достављање попуњене и оверене Изјаве надлежној канцеларији Регионалне привредне коморе ПКС најкасније до 31. јануара 2019. године.
У току је планирање уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину по дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије реализује у сарaдњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
 
Послодавци који желе да се укључе, попуњавају ИЗЈАВУ О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ и шаљу је одговорној особи у Привредној комори Србије најкасније до 31. јануара 2019. године. Изјава о намери, упутство за попуњавање и адреса на коју се шаље изјава налазе се у прилогу.
 
На бази прикупљених Изјава о намери, Привредна комора Србије формира Предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставља га Министарству просвете, науке и технолоишког развоја на основу кога се доноси одлука о структури уписа у средње школе за дуални модел образовања– броју ученика и одељења за сваку општину и град на територији Републике Србије.
 
Коначну одлуку Министарство просвете, науке и технолошког развоја донеће објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе који се очекује крајем априла 2019. године.