PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 13. Decembar 2018. | 10:30
Javni poziv za pohađanje besplatne obuke energetskih menadžera

Privredna komora Srbije realizuje program obuke energetskih menadžera, u okviru projekta EUREMnext. Prvenstveno je namenjen srednjim i velikim preduzećima čija je godišnja potrošnja energije veća od 4.000 MWh. Preduzeća čiji predstavnici prođu obuku će biti u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu argumentovane odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili implementacije obnovljivih izvora energije.
Program ima za cilj da unapredi znanja i veštine zaposlenih, koji već imaju iskustvo u oblasti energetike, kako bi mogli da prepoznaju potencijale za optimizaciju energetskih procesa u svojim kompanijama i postave konkretne ciljeve, čijom realizacijom će ostvariti smanjenje troškova poslovanja.
 
Tokom predavanja polaznici će dobiti materijale u vidu prezentacija, teorijske pripreme, praktičnih primera u elektronskoj i štampanoj verziji. Sva predavanja i materijali su na srpskom jeziku.
 
Sadržaj čini petnaest obaveznih tema o kojima će govoriti ugledni domaći predavači i predstavnici iz prakse čime će polaznici dobiti uvid u praktična rešenja.
 
Na temelju toga polaznici izrađuju, uz mentorski nadzor, energetski koncept za svoju kompaniju, koji između ostalog predstavlja deo završnog ispita i uslov za sticanje međunarodno priznatog sertifikata EUREM European Energy Manager.
 
Planirano je da EUREMnext trening počne u martu 2019. godine. Obuka će biti sprovedena u okviru 15 radnih dana, po modulima od po tri dana u nizu, u periodu od četiri meseca.
 
Predavanja će se održati u Beogradu, o tačnoj lokaciji polaznici će biti blagovremeno informisani. Polaznici dobijaju ručak i kafu tokom svih dana predavanja, a sami organizuju prevoz i smeštaj.
 
Obzirom da je edukacijski program European EnergyManager međunarodni projekat svi polaznici programa dobijaju pristup međunarodnoj platformi EUREM te mogu učesvovati na međunarodnim konferencijama u okviru projekta EUREM I povezivati se sa stručnjacima iz cele mreže.
 
Broj mesta je ograničen na 12 polaznika, pa je neophodno da se prijave kompanija pošalju u što kracem roku, a najkasnije do 15. januara 2019. godine. Prijave se mogu slati i elektronskim putem.
 
Odluka o odabranim kompanijama će biti doneta do 31. januara 2019. godine, i objavljena  na sajtu PKS.
 
Kontakt:
Vera Ražnatović
T: 011 33 00 995