Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 23. Jul 2018. | 16:09
Čadež: Austrijska podrška dualnom obrazovanju i digitalizaciji privrede

Strateško partnerstvo privrednih komora Austrije i Srbije na jačanju kapaciteta srpskog komorskog sistema za podršku kompanijama se nastavlja. Austrijska komora u narednom periodu posebno će podržati aktivnosti na uspostavljaju dualnog obrazovanja i digitalizaciji privrede Srbije, ali i celog regiona. To je dogovoreno danas u Beču na prvom sastanku predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža sa novim predsednikom Privredne komore Austrije Haraldom Mahrerom.
„Projektom dve komore, koji  finansira Austrijska razvojna agencija, predviđena je pomoć austrijskih kolega u kreiranju  podzakonskih i  internih komorskih akata neophodnih da bi se i u Srbiji u potpunosti uspostavio sistem dualnog obrazovanja, kao i na jačanju kapaciteta PKS za  sprovođenje zakonskih rešenja. Austrijska komora  podržaće i uvođenje deset  novih dualnih obrazovnih profila i uspostavljanje  Web platforme sa svim informacijama  o dualnom obrazovanju namenjenim kompanijama, školama, učenicima i njihovim roditeljima“, izjavio je Marko Čadež.
Tako će se već od jeseni, primera radi,  trideset učenika  Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu po dualnom modelu školovati za novo zanimanje -  tehničar logistike i špedicije. Praksu će obavljati  i praktične veštine sticati u austrijskim kompanijama koje posluju u Srbiji kao što su Cargo partner, Gebruder Weiss, Kuhne&Nagel, Quehenberger, Lagermax, Schenker i DM.
„Web platofma sa jedinstvenom i kompletnom bazom podataka o dualnom obrazovanju, čiji će administrator biti  Privredna komora Srbije,  uz  informacije  bitne za sve učesnike  i monitoring celog procesa, omogućiće kompanijama da elektronski  podnose zahteve za zaključivanje i raskid ugovora, uvođenje  novih  i modernizaciju postojećih obrazovnih profila, kao i prijave za akreditaciju i instruktora za obuku“, objašnjava Čadež.
Austrijska iskustva i znanje biće nam, dodaje Čadež,  dragocena i velika podrška u digitalizaciji dualnog i  razvoju neformalnog obrazovanja, imajući u vidu da je  Privredna komora Srbije po uzoru na austrijski WIFI osnovala svoju Poslovnu akademiju čiji će jedan od razvojnih pravaca  biti  i online obuke.
Nakon osnivanja  Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i Austrijske privredne komore,  nedavno izabrani  i obučeni konsultanti u septembru će početi da rade sa srpskim preduzećima na kreiranju njihovih digitalnih mapa odnosno strategija digitalne transformacije. Plan je da  do kraja  ove godine 40 naših malih i srednjih preduzeća dobiju svoj „digitalni putokaz“, najavljuje Čadež.
Uvođenje dualnog obrazovanja radi prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama privrede i digitalna transformacija kompanija,  u čemu je Srbija  pionir i lider u regionu, po rečima Čadeža, jedan su od preduslova i za brži rast svih ekonomija Zapadnog Balkana i deo agende Komorskog investicionog foruma za  uspostavljanje jedinstvenog  regionalnog ekonomskog prostora. 
Privredna komora Austrije, kako je dogovoreno u današnjem razgovoru predsednika austrijske i srpske komore, u narednom periodu intenziviraće i podršku aktivnostima i projektima zajedničke regionalne komore Zapadnog Balkana sa sedištem u Trstu.