Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 14. Jun 2018. | 10:14
Javni poziv za trenere u okviru projekta Tehnička akademija za automobilski sektor u Srbiji

Privredna komora Srbije raspisuje Javni poziv za trenere u okviru projekta Tehnička akademija za automobilski sektor u Srbiji, koji će proći trening i biti angažovani na sprovođenju programa razvijenih u okviru ovog projekta koji sprovodi PKS zajedno sa BFI Austria, Callidus Hrvatska, Weidinger & Partner Austria, a uz saradnju sa WKO, Privrednom komorom Austrije.
Privredna komora Srbije raspisuje Javni poziv za trenere u okviru projekta Tehnička akademija za automobilski sektor u Srbiji, koji će proći trening i biti angažovani na sprovođenju programa razvijenih u okviru ovog projekta.
 
Privredna komora Srbije zajedno sa BFI Austria, Callidus Hrvatska, PKS, Weidinger & Partner Austria, a uz saradnju sa WKO, Privrednom komorom Austrije sprovodi projekat Tehnička akademija za automobilski sektor u Srbiji - ADA TechAK.
 
Cilj projekta je razvoj centra za obučavanje i usavršavanje (Tehničke akademije) za automobilski sektor u Srbiji koji posluje u okviru Privredne komore Srbije i biće lociran u prostoru Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga u Nišu.
 
U okviru projekta je planiran razvoj kurikuluma dodatnog stručnog usavršavanja za zaposlene u kompanijama koje posluju u okviru auto industrije, obuka trenera i mentora i sprovođenje pilot obuke za zaposlene, kao i one koji traže posao i nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
U okviru Tehničke akademije prvobitno će biti razvijena dva programa sa više modula, a to su:
 1. Kontrola kvaliteta
 2. Savremene mašine
Od trenera će se zahtevati sledeće kompetencije:
 • Opšte kompetencije:
 • Odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje
 • Razvijene komunikacione i prezentacione veštine
 • Poznavanje upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u svrhu učenja
 • Poznavanje trendova u razvoju standarda i potrebnih znanja u sektoru
Sektorske specifične kompetencije:
 • Osnovno poznavanje stanja u sektoru, profila i strukture kompanija, aktivnosti i metode rada, strategije i ciljeva, profila zaposlenih kao i profila potrebnih kadrova
 
SPECIFIČNA ZNANJA I KOMPETENCIJE IZ OBLASTI KONTROLE KVALITETA:
 • Aktivno učešće u procesima razvijanja, održavanja i kontrole kvaliteta u proizvodnji
 • Poznavanje različitih postupaka kontrole kvaliteta
 • Poznavanje različitih statističkih alata i metoda radi održavanja kvaliteta
SPECIFIČNA ZNANJA I KOMPETENCIJE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I KORIŠĆENJA SAVREMENIH MAŠINA:
 • Poznavanje različitih operativnih sistema savremenih mašina (hidraulike, pneumatike, elektronike i senzora)
 • Aktivno korišćenje industrijskih komunikacionih protokola: RS232, RS485, TCP/IP, CANbus i SCADA sistema
 • Sposobnost povezivanja operativne elektronike sa mašinom i programa senkvencijalnog kretanja (konfiguracija i podešavanje parametara mašine i PLC-a)
 • Sposobnost proračuna i odabira komponenata tipičnih linearnih i rotacionih sistema za prenos snage
 • Aktivno korišćenje tipičnih korisničkih interfejsa savremenih mašina
 • Razumevanje funkcionalnosti integrisanih sigurnosnih sistema
 • Sposobnost da bude u stanju da bezbedno upravlja mašinama
U okviru treninga trenera fokus će biti na razvoju i unapređenju opštih znanja i veština vezanih za kreiranje programa obuke, sprovođenje obuke i procenu, a sa ciljem da se budući treneri dodatno:
 • Upoznaju sa izradom i sprovođenjem programa obuke na osnovu kompetencija i ishoda učenja, kao i da budu upoznati sa potrebama za dodatnim znanjem kod određenih grupa
 • Osposobe da prilagode sadržaj prema određenoj ciljnoj grupi
 • Upoznaju sa metodama i tehnikama obuke i učenja (tradicionalno učenje lice-u-lice, online učenje i praksa na radnom mestu); poznavanje dinamike grupe, stilova učenja, principa jednakih mogućnosti i etičkih principa
 • Upoznaju sa formativnim i sumativnim metodama evaluacije
 • Osposobe da procene razumevanje i prate napredak polaznika, kao i da pruže povratne informacije i smernice polaznicima
 • Osposobe da procene program obuke i identifikuju segmente za poboljšanje
 
U okviru projekta biće održan besplatan trening za odabranih 20 trenera koji zadovolje tražene kriterijume i prođu proces selekcije. Trening trenera će sprovoditi domaći i međunarodni eksperti, a na ovaj način će biti stvorena baza trenera Privredne komore Srbije, koji će vršiti obuke u okviru Tehničke akademije.
 
Trening trenera traje ukupno 10 dana i biće održan u Privrednoj komori Srbije u Nišu, u oktobru 2018. godine.   
 
JAVNI POZIV ZA TRENERE JE OTVOREN DO 28. SEPTEMBRA 2018. GODINE.
 
Nakon prvog kruga selekcije, selektovani kandidati za trenere će biti pozvani da obave online test, na osnovu koga će se obaviti razgovori i konačna selekcija trenera.
Za prijavu su potrebna sledeća dokumenta:
 • Radna biografija (CV)
 • Popunjen Upitnik o samoproceni (Upitnik možete preuzeti ovde)
 
Tražena dokumenta kandidati dostavljaju na marija.boskovic@pks.rs i dragana.radenkovic@pks.rs
 
Za sva pitanja kontaktirati:
Marija Mitrović Bošković: 011 33 04 539
Dragana Radenković: 018 31 00 574