PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 8. Decembar 2017. | 16:17
Čadež i Fabrici o evropskim integracijama

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, razgovarao je danas sa Semom Fabricijem, šefom Delegacije EU u Srbiji, o procesu evropskih integracija, podizanju konkurentnosti srpske privrede kroz investicije, jačanju ekonomskih veza privreda Zapadnog Balkana, prevazilaženju barijera i ulozi privrednih komora u tom procesu.
Na sastanku u PKS, Čadež je Fabricija upozano sa ulogom i aktivnostima Privredne komore Srbije u evropskim integracijama i učešćem privrede, kroz aktivnosti Komore, u tom procesu.
Uloga PKS jeste da podrži kompanije da jačaju proizvodne i izvozne kapacitete, ljudske resurse, da privuku sredstva i uspešno upravljaju finansijama, posebno kada je reč o korišćenju evropskih programa, koji su nam već na raspolaganju, kao što su KOZME (COSME) i Horizont 2020, ali i novih izvora  finansiranja.
Čadež je ukazao na važnu ulogu PKS i privrednih komora Zapadnog Balkana, okupljenih u Komorski investicioni forum (KIF ZB), u procesima jačanja regionalne saradnje, povezivanja poslovnih zajednica i prevazilaženja barijera. Ukazao je da necarinske barijere i razne komplikovane procedure i dalje predstavljaju najveći izazov kompanijama u svakodnevnom poslovanju.
Sem Fabrici zadovoljan je što Delegacija EU u Srbiji može da računa na partnera kakav je PKS. Komora, istakao je Fabrici, ima odličnu saradnju i sa institucijama EU. Tržište EU, po rečima šefa delegacije, prirodno je tržište srpskih kompanija, što pokazuje i rast izvoza iz Srbije. Na sastanku u PKS, Čadež i Fabrici razgovarali su o predstojećoj poseti Srbiji, predsednika Evropskog parlamenta Antonia Tajanija i učešću na konferenciji „EU-SERBIA 2018: Investment,Growth and Job Creation“, koja će se, u organizaciji PKS, održati 31. januara 2018. godine.