PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 8. Decembar 2016. | 16:08
Privreda određuje visinu članarine

U jedinstvenom komorskom sistemu, koji počinje da funkcioniše od 1. janauara 2017, privreda će sama odrediti visinu članarine, a svaki privrednik imaće priliku da učestvuje u radu organa komore, rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije na sednici Skupštine.

Predstavljajući članovima Skupštine PKS Predlog odluke o visini, načinima, rokovima i plaćanju članarine, Čadež je naglasio da će sledeće godine čak 75 odsto kompanija biti oslobođeno plaćanja članarine, oko 220.000 preduzetnika, sve novoosnovane (start-ap) firme u prve dve godine poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara.

Kako je objasnio predsednik PKS, članarina se određuje prema ekonomskoj snazi kompanija, merenoj poslovnim prihodom po podacima iz poslednjeg objavljenog završnog računa. Dosadašnji obračun članarine  po kome su firme mesečno izdvajale  0,19 odsto od bruto zarada zaposlenih  pokazao se neodrživim, jer je predstavljao ogromno opterećenje za privredu. 

Cilj nam je da što manje opteretimo privredu, a da obezbedimo efikasan rad jedinstvenog komorskog sistema Srbije koji će biti moćan glas i zastupnik interesa svakog privrednika, poručio je Čadež.

Skupština PKS usvojila je Plan rada Komore za narednu godinu koji predviđa nastavak aktivnosti  na izgradnji modernog komorskog sistema, podršku na uvođenju dualnog obrazovanja, internacionalizaciji poslovanja kompanija i niz drugih aktivnosti koje će doprineti  ekonomskom napretku.

 

Sednici Skupštine PKS prisustvovao je Goran Knežević, ministar privrede koji je naglasio da su prioriteti u 2017. nastavak reformi, rast BDP, investicija, smanjenje deficita, podrška preduztetništvu, završetak procesa privatizacije, unapređenje infrastrukture. Ministar je istakao da su PKS i resorno ministarstvo partneri u izgradnji podsticajnog privrednog i investicionog ambijenta.

 

Pre sednice Skupštine PKS održana je sednica Upravnog odbora na kojoj je utvrđen Predlog plana rada PKS za 2017, prateći programi i pravilnici i druge odluke važne za rad i efikasno funkcionisanje jedinstvenog komorskog sistema.

Predstavljena je kvartalna analiza primene propisa značajnih za privredu – mehanizam kroz koji je privreda aktivno uključena u zakonodavni postupak. PKS je, u proteklih šest meseci, na zahtev privrednika pokrenula i dostavila Vladi Srbije niz inicijativa za izmenu propisa u različitim sektorima privrede počev od prometa lekova, preko industrije hrane do saobraćaja i građevinarstva.  Većina inicijativa uspešno je rešena u korist poslovne zajednice, a očekuje se prihvatanje i ostalih predloga privrede za pojednostavljenje zakonske regulative i efikasniju primenu u praksi.

„Koliko privreda bude aktivna u predlaganju rešenja toliko će ovaj institut biti efikasan i koristan za privredu“, rekao je Kristijan Šperner, austrijski supervizor modernizacije komorskog sistema Srbije.   

Austrijski ekspert ističe da su, u procesu uspostavljanja jedinstvenog komorskog sistema Srbije po uzoru na austrijski, postavljeni ciljevi u velikoj meri ostvareni. „Na vama je da stvorite efikasnu asocijaciju koja će, kao legitiman partner državi, efikasno zastupati i štititi interese privrednika i doprineti razvoju  privrede“, rekao je Šperner. članovima Upravnog odbora PKS.

Zakonom o komorama, kako je objasnio, država se jasno izjasnila za postojanje jake poslovne asocijacije  sa kojom može da podeli deo posla i odgovornosti u izgradnji stabilne privrede.