PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 8. Septembar 2016. | 17:30
Saradnja PKS i gradova najbolja podrška privrednicima

Čadež i Vučević: Gradski propisi po meri privrede, a komorske aktivnosti u funkciji lokalnog razvoja. – Jednoglasna odluka Regionalne privredne komore Novi Sad: ulazimo u jedinstveni komorski sistem
“Kao što je važno da PKS i regionalne komore u okviru jedinstvenog komorskog sistema usklade svoje politike, procese i proizvode, da bi što efikasnije zastupali interese privrede i pružali im što bolje usluge na terenu, jednako je značajna saradnja sa opštinama i gradovima u kojima naši privrednici  posluju. Od gradova očekujemo da prilikom kreiranja svojih propisa imaju u vidu potrebe privrede, a komorski sistem će lokalnoj samoupravi pružiti podršku da iskoristi razvojne potencijale, a domaćim i stranim investitorima da na lokalnom nivou što lakše realizuju svoje investicione i razvojne potencijale, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije nakon razgovora sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem o saradnji u narednom periodu.
 
Uz obostrano razumevanje ciljeva i aktivnosti gradskih vlasti Novog Sada i procesa  modernizacije komorskog sistema Srbije, Čadež i Vučević su razmenili informacije  o projektima koje grad i Komora realizuju, u cilju  poboljšanja ambijenta za poslovanje, uspešne  realizacije investicija kao što su ulaganja Delfi Pakarda i Lir korporejšn, ali i podrške segmentima privrede sa velikim razvojnim i izvoznim potencijalima, kao što je IT sektor.
 
Čadež je najavio da će poseban fokus u narednom periodu biti na ulaganju u module za obrazovanje IT stručnjaka, jer je to oblast koja se najviše razvija i pruža velike mogućnosti za otvaranje radnih mesta, a po rečima gradonačelnika Vučevića Privredna komora Srbije ima svu podršku Grada Novog Sada u procesima koje sprovodi, jer je to korisno i za privredu i za ukupan lokalni razvoj.
 
Predsednik Privredne komore Srbije boravio je u Novom Sadu povodom odluke Regionalne privredne komore Novi Sad o pripajanju jedinstvenom komorskom sistemu Srbije.
 
Učestvujući  u radu  Skupštine RPK Novi Sad Čadež je, između ostalog ocenio da se pripajanjem  regionalnih privrednih komora komori Srbije uspostavlja uzoran, jedinstven  funkcionalan sistem, u funkciji privrede, zbog čega komore i postoje.
Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković podržao je reformu komorskog sistema Srbije i ukazao da je za efikasno rešavanje problema sa kojima se suočavaju privrednici, važna uspostavljena dobra saradnja pokrajinske vlade sa republičkom i regionalnim komorama.
 
Predsednik RPK Novi Sad, Dragan Lukač, naveo je da je RPK Novi Sad ispunila sve uslove i kriterijume neophodne za pripajanje Privrednoj komori Srbije i da će od januara 2017. godine, kao deo jedinstvenog sistema, raditi u najboljem interesu privrede.