PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 29. Avgust 2016. | 17:14
Regionalne komore - prva vrata za privredu

Regionalna privredna komora Leskovac (RPKL) prva će pristupiti novom, jedinstvenom sistemu Privredne komore Srbije (PKS), koji će početi da funkcioniše od prvog januara naredne godine, odlučeno je na sednici Skupštine i Upravnog odbora RPK Leskovac kojoj je prisustvovao i predsednik PKS Marko Čadež.

Predsednik PKS je poručio da će regionalne privredne komore ubuduće biti prva vrata za privredu i da će pružati sve usluge privrednicima, zbog kojih su do sada dolazili u Beograd. „U osnovi reforme jeste jedinstveni set usluga i spuštanje  javnih ovlašćenja na regionalni nivo, tako da privrednici iz Leskovca više ne moraju da zbog neke usluge ili dokumenta odlaze u Beograd, već sve imaju u Leskovcu, uz uštedu i novca i vremena“, objasnio je predsednik PKS Marko Čadež.

„Zahvaljujući novom zakonu o komorama, uspeli smo da postanemo platforma za dijalog sa Vladom, ministarstvima i državnim institucijama koje su važne za privredu. Zakon reguliše da sva regulativa koja se tiče preduzeća, poslovanja i privrednika mora da prođe mišljenje privrednika i da se obezbedi pravo na komentar. Važno je da se taj dijalog zaista vodi, a u proteklih godinu dana  pokazali smo da smo taj dijalog uspeli da vodimo, da utičemo da se regulativa prilagodi onima koji je svakodnevno žive“, istakao je predsednik PKS.

Čadež je ukazao da je u procesu reforme komorski sistem suštinski decentralizovan, jer će regionalne komore imati svoje parlamente. Članovi tih parlamenta biraće delegate koji će ih predstavljati u skupštini PKS. „Komorski sistem jedinstven je u smislu pružanja usluga privredi, ali sa druge strane je decentralizovan, jer privrednici definišu svoje interese u regionima u kojima žive i posluju, kroz parlamente privrede, kao i kroz udruženja i grupacije“, ukazao je Čadež.

Komentarišući članstvo u komorskom sistemu, predsednik PKS je naveo primer da je do sada privrednik iz Novog Sada plaćao članarinu regionalnoj, pokrajinskoj i republičkoj komori  i da će od prvog januara članarinu plaćati samo jedinstvenoj PKS.  „Mi smo se opredelili za austrijski model komora koji nismo kopirali već smo ga prilagodili. Pored toga želimo da napravimo funkcionalan sistem po ugledu na austrijski model. Kroz dijalog sa preduzećima došli smo do toga da je obavezno članstvo potrebno radi reprezentativnosti cele privrede“, kazao je Čadež dodajući da je blizu definisanje budućeg modela članarina.

Čadež  je ukazao da se ne čeka 1. januar 2017, već se radi na implementaciji novih usluga, radi uspostavljanja dobrog i efikasnog servisa za članice.

 Predsednik Regionalne privredne komore Leskovac koja okuplja privrednike iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga Goran Jović rekao je da će novi sistem biti pravi servis za privrednike. On je naglasio da je dobro što jedna komora sa juga Srbije prva pristupa novom komorskom sistemu jer time se otvaraju vrata za bolje poslovanje privrednika na tom području.