Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 27. Maj 2016. | 10:10
Radionica „Državna pomoć u Srbiji“ održana u Užicu

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Odeljenjem za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija i Regionalnom privrednom komorom Užice, organizovala je Radionicu „Državna pomoć u Republici Srbiji“ za zaposlene u komorskom sistemu, lokalnim samoupravama i privrednike.
Cilj radionice održane 26. maja 2016 u RPK Užice jeste da privrednike iz regiona, koji pokriva ta poslovna asocijacija, upozna sa merama i programima dostupnim u okviru delovanja i rada lokalnih samouprava. Rukovodilac grupe u Odeljenju za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija Irena Marković, predstavila je pravni okvir koji uređuje pravila i procedure za dodelu državne pomoći u Republici Srbiji, kao i mogućnosti za investicionu državnu pomoć na lokalu kroz postojeće propise. Milica Kojić, savetnik u Odeljenju za kontrolu državne pomoći govorila je o aktuelnim merama za konsultantske usluge, sajmove, kao i o pravilima za dodelu de minimis državne pomoći.
Takođe, privrednici su upoznati sa aktuelnim merama državne pomoći na nivou lokalne samouprave koje im je predstavio Zoran Adžić, član Gradskog veća Grada Užica.
Radojica Gavrilović, predstavnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj Čačka, predstavio je  usvojen Program za lokalno ekonomski razvoj kao primer dobre prakse izrađen u saradnji sa Odeljenjem za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija. Program lokalnog ekonomskog razvoja sadrži tri osnovna tipa programskih mera, one koje su usmerene zapošljavanju i samozapošljavanju, zatim one koje se odnose na podršku investitorima (pomoć u kupovini novih mašina, alata) i one koje su usmerene za podršku razvoja konkurentnosti (razne vrste sertifikacije u skladu sa postojećim standardima).
Privredna komora Srbije je u saradnji sa Odeljenjem za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija pokrenula inicijativu organizacije serije radionica na temu pravila i principa za dodelu državne pomoći u Republici Srbiji kako bi se osnažili kapaciteti članica u ovoj bitnoj oblasti.