PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 11. April 2016. | 13:55
Nova usluga PKS – prijem dokumentacije za detašmane za Nemačku

Predstavnici kompanija koje na gradilišta u Nemačku šalju više od pet radnika, od danas mogu da dostave dokumentaciju za izdavanje nemačkih viza i Privrednoj komori Srbije.


Privredna komora Srbije, nacionalna asocijacija srpske privrede, od 11. aprila uvela je novu uslugu administriranja dokumentacije za izdavanje viza, na osnovu Sporazuma o detašmanu sa SR Nemačkom, za privredne subjekte koji na nemačka gradilišta upućuju više od pet radnika.

Zainteresovana preduzeća uslove za upućivanje radnika u Nemačku po osnovu detašmana, kao i potrebnu dokumentaciju za izdavanje viza SR Nemačke, mogu da preuzmu na linku www.pks.rs/detasmani

Na osnovu međudržavnog Sporazuma potpisanog 2001. godine  između SR Jugoslavije i SR Nemačke o zapošljavanju radnika domaćih preduzeća u SR Nemačkoj putem odobravanja godišnjih kvota zapošljavanja, prema ugovoru o izvođenju radova (detašman) privredni subjekti iz Srbije mogu da zapošljavaju svoje radnike na građevinskim, montažerskim, izolaterskim i sličnim radovima na nemačkim gradilištima.

Radno vreme za prijem dokumentacije u Privrednoj komori Srbije je od 9 do 15 časova svakog radnog dana,  a za sve dodatne informacije kontakt telefon je 011 3304 577, a mejl detasmani@pks.rs