Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 23. Februar 2016. | 18:02
Ekološki zakoni u korist privrede

Na inicijativu privrednih subjekata, uz veliko angažovanje Privredne komore Srbije, i u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, pred poslanicima u Skupštini Srbije našla su se tri „ekološka“ zakona, čije su izmene i dopune i usvojene u petak, 19. februara.

To su: Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o zaštiti prirode, koji su poslednji put doneti 2009. godine, ali su postali su nedelotvorni za razvoj industrije i uvođenje cirkularne ekonomije u našoj zemlji.

Jedna od ključnih novina u Zakonu o zaštiti životne sredine jeste uspostavljanje kontinuiteta i predvidivosti u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, osnivanjem Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Sredstva Zelenog fonda ulagaće se u unapređenje kvaliteta životne sredine, a samim tim i smanjenje negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, u sanaciju zagađenih lokacija, uklanjanje istorijskog otpada iz preduzeća u restrukturiranju i stečaju, unapređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, razvoj reciklažne industrije, kao i uspostavljanje zelene ekonomije i otvaranje novih radnih mesta – zeleno zapošljavanje.

Značajna izmena u Zakonu o upravljanju otpadom je uvođenje pojmova prestanka statusa otpada i nus-proizvoda, što će značajno olakšati poslovanje privrednih subjekata, smanjiti postojeće troškove i doprineti razvoju reciklažne industrije i otvaranju novih radnih mesta. Upravo ovi zahtevi industrije poslednjih godina su upućeni Privrednoj komori Srbije tokom dijaloga sa privredom “Imate reč-budite deo rešenja”, što je sada i usvojeno kroz nova zakonska rešenja. 

Prestankom statusa otpada ili uvođenjem statusa nus-proizvoda, otpad stiče status robe i njegova upotreba ili njegov tretman dobija izraženu komercijalnu vrednost, što će obezbediti i pojavu novih privrednih subjekata na tržištu, posebno u sektoru malih i srednjih preduzeća.

Privredna komora Srbije - Centar za zaštitu životne sredine i resorna udruženja PKS, u narednom periodu će glavnu aktivnost posvetiti implementaciji usvojene regulative i podršci industriji da potpuno primeni propise, ojača konkurentnost i dostupnost finansijama za zelene investicije.

Životna sredina je jedno od najskupljih i najkompleksnijih pregovaračkih poglavlja, posebno u smislu infrastrukturnih investicija u oblasti poljoprivrede, industrije, saobraćaja i transporta, energetike, a najviše u tretmanu otpadnih voda, komunalnog i industrijskog otpada. Privredna komora Srbije će, zajedno sa privrednim subjektima, intenzivno raditi na jačanju konkurentnosti privrede, novim investicijama i podršci u otvaranju zelenih radnih mesta.