Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 24. Novembar 2015. | 15:42
Snažna komora – jedinstven glas privrednika

Srpskoj ekonomiji potrebna je jaka privredna komora - jedinstven glas privrednika pred institucijama u Srbiji, EU i međunarodnim organizacijama. Okupljanje čitave poslovne zajednice, kroz obavezno članstvo u jedinstven komorski sistem, daje komori snagu i legitimitet da bude reprezentativni zastupnik interesa privrede, ocenili su učesnici tribine „Menjamo se - za snažan glas cele privrede“ koja je održana u PKS.
„Privreda traži jedinstvenu organizaciju, jednu članarinu, usluge koje može da dobije na svakom nivou, da privredna komora bude efikasan  servis. Komora ne postoji radi funkcionera, već radi privrede“, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.
Nacrt zakona o privrednim komorama je gotov i urađen je u dijalogu sa privredom. „Zakon donosi skupština i odlučuje kakav će biti. Budućnost PKS vidimo u jakoj, jedinstvenoj komori, sa usklađenim sistemom i kvalitetnim uslugama, naglasio je predsednik PKS i podsetio na novi paket komorskih usluga koji privrednicima treba da omogući lakše i efikasnije poslovanje.
Sve aktivnosti PKS, dodao je Čadež, prožima strateško opredeljenje za EU integracije. Predstavnici PKS učestvuju u 24 od 29  pregovaračkih poglavlja koja imaju direktan uticaj na privredu. Predsednik PKS istakao je i aktivnu ulogu Komore u uvođenju dualnog obrazovanja u srednjoškolski sistem Srbije – obrazovanje mladih prema potrebama privrede po uzoru na razvijene ekonomije. Ukazao je na podršku Nemačke privredne komore (DIHK) u procesu modernizacije komorskog sistema Srbije, kao i saradnju PKS i DIHK na povezivanju kompanija iz Srbije kao dobavljača i kooperanata velikim nemačkim firmama. 
 Ako postoji dobar komorski sistem, nema slabe privrede. Snažna PKS važna je nemačkoj privredi kao partner za saradnju, poruka je Folkera Trajera, zamenika generalnog direktora Asocijacije nemačkih trgovinskih komora (DIHK). To bi, po njegovim rečima, u Nemačkoj pokazalo da funkcioniše srpska privreda i da se glas privatnog sektora čuje u politici. Trajer je ukazao na potrebu zakonom obavezujućeg članstva u PKS, koje pruža mogućnost da svi članovi artikulišu svoj stav, ali i da Komora nudi usluge za razvoj privrede, stručnog obrazovanja i internacionalizacije. Nakon reforme PKS, Srbija će postati još interesantniji ekonomski partner nemačkim investitorima. Snaga nemačke ekonomije je, kako je rekao, u jakim institucijama koje podržavaju privredu, iznose njen stav, a to rade komore.
Neophodno je da privreda Srbije, kroz komorski sistem, ima svoj glas u kreiranju zakona i drugih propisa važnih za poslovanje, ocenio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Miloš Petrović. Da je PKS institucija od strateškog značaja za Srbiju i da je to stav u parlamentu, potvrdio je predsednik Ekonomskog kokusa Skupštine Srbije Vladimir Marinković. Snaga države, ukazao je, ogleda se u snazi privredne komore i njenom uticaju u inostranstvu. Novim zakonom, ocenio je Marinković, dobićemo privrednu komoru koja će se izboriti za svoju poziciju kako u Srbiji tako i u inostranstvu.
Udo Ajhlinger, generalni direktor Simensa u Srbiji istakao je uspešnu saradnju ovog koncerna sa PKS. Podseća da Simens u Subotici ima fabriku vetrogeneratora, za koje trenutno dobavlja delove iz Evrope, a želja je da se 90 odsto dobavlja iz Srbije. U tome, kako je rekao, pomaže PKS, koja podržava u pronalaženju partnera, jer je potrebno pronaći proizvođače koji se pridržavaju potrebnih standarda kvaliteta i rokova.
Ginter Lamberc, direktor predstavništva DIHK u Briselu ukazao je na značaj predstavljanja privrede u institucijama EU. Srbija treba da radi na unapređenju kapaciteta privrede kako bi bila spremna za oštru konkurenciji na jedinstvenom evropskom tržištu.