PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 23. Septembar 2015. | 16:15
Podrška za jedinstveni komorski sistem

Kolegijum predsednika svih privrednih komora u Srbiji jednoglasno je podržao osnovna zakonska načela i principe budućeg organizovanja jedinstvenog komorskog sistema
Predlog ovog dokumenta sačinio je međunarodni ekspertski tim koji su vodili austrijski stručnjaci za komorski sistem Ulrih Celenberg, Gerhard Štirmer i Kristijan Šperner.
 
Primenom načela i principa, usvojenih na današnjem sastanku u Privrednoj komori Srbije, obezbediće se  suštinsko jedinstvo komorskog sistema i izgradnja jake  privredne asocijacije koja će biti pouzdan oslonac – zastupnik privrede pred državnim institucijama u zemlji i na međunarodnom nivou i efikasan servis kompanijama u svakodnevnom poslovanju.