Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 31. Jul 2012. | 10:06
Predstavljen Predlog nove ekonomske politike 2012-2016

U prvih sto dana Vlade, potrebno je preduzeti hitne mere koje će zaustaviti pad ekonomske aktivnosti i stvoriti preduslove za neodložne strukturne i sistemske reforme u cilju obezbeđivanja makroekonomske stabilnsti, kaže se u dokumentu koji je usvojio Upravni odbor PKS

Upravni odbor Privredne komora Srbije na svojoj 19. sednici razmatrao je i Skupštini PKS na usvajanje uputio „Predlog nove ekonomske politike za period 2012-2016.“

 

Dokument je plod sistematičnog rada stručnih službi PKS, ekonomske struke i akademske zajednice i privredne zajednice. Uočili smo ograničenja i u odnosu na njih predložili rešenja, rekao je predsednik PKS Miloš Bugarin na 19. sednici Upravnog odbora PKS, poslednjoj u ovom sastavu.

 

Predlog daje analizu stanja u ključnim segmentima koji se tiču funkcionisanja države, kao što su ambijent poslovanja, budžet, finansiranje države, fiskalna i parafiskalna opterećenja, javni sektor i  monetarna politika. Takođe, daje se detaljna analiza stanja u oblasti zapošljavanja, a u segmentu koji nosi naziv “Privreda” dokument obrađuje strukturne probleme, problem finansiranja privrede, problem nelikvidnosti i konkurentnost. Uz svaku od ovih tema, u dokumentu se daju konkretne preporuke. Predlog nove ekonomske politike od 2012. do 2016. godine dugo i temeljno je pripreman za novu Vladu Srbije čije se formiranje željno iščekuje, pre svega zato što su upravo privrednici svesni težine situacije u kojoj se nalazi zemlja, a privreda posebno, rekao je Bugarin, naglasivši da se precizno navodi šta treba uraditi u prvih 100 dana Vlade, a šta na period od četiri godine.

 

Potpredsednica PKS Vidosava Džagić detaljno je predstavila dokument. Recesija u oblasti svetske privrede ima direktnog uticaja na netransformisanu srpsku privredu, rekla je ona i podsetila da su negativni trendovi, prisutni od sredine 2011, zadržani i u prvom kvartalu 2012. godine – u odnosu na isti period prethodne godine realni pad BDP iznosi 1,3 odsto, a industrijske proizvodnje 5,9 odsto, smanjenje izvoza u dolarima za 9,2 odsto, a prisutan je rast spoljnotrgovinskog deficita, smanjenje zaposlenosti, nestabilnost i konstantno slabljenje nacionalne valute i pored čestih intervencija NBS. To nedvosmisleno ukazuje da će ova godina biti puna izazova, pa je potrebno sve aktivnosti usmeriti na smanjenje javne potrošnje, održanje makroekonomske stabilnosti i ekonomski oporavak.

 

Kratkoročno, u prvih sto dana Vlade, potrebno je preduzeti hitne mere koje će zaustaviti pad ekonomske aktivnosti i stvoriti preduslove za neodložne strukturne i sistemske reforme u cilju obezbeđivanja makroekonomske stabilnosti kako bi se izbegli rizici da se ponovo pod izgovorom krize odlože neophodne reforme, kaže se u dokumentu koji je UO PKS uputio Skupštini PKS na usvajanje.

 

Usporavanje industrijske proizvodnje ove godine, kao i trendovi od 1989. do danas govore da su u pitanju prevaziđeni modeli, da je nivo industrijske proizvodnje nizak a struktura proizvodnje neodgovarajuća, rekla je Džagić i zaključila da već imamo makroekonomsku nestabilnost.

 

Makroekonomski okvir za period 2012-2016. godine mora biti zasnovan na otklanjanju ključnih disproporcija, prisutnih između ukupne proizvodnje i potrošnje, domaće štednje i nivoa neophodnih investicija, uvoza i izvoza koji stvara jaz koji se pokriva zaduživanjem, razvijenih i nerazvijenih regiona, odnosa između aktivnog i izdržavanog stanovništva, odnosa broja zaposlenih i nezaposlenih, odnosa broja zaposlenih u administraciji i proizvodnom sektoru, odnosa broja zaposlenih i broja penzionera.Dugoročni cilj treba da bude dostizanje godišnje stope rasta od oko pet odsto u uslovima makroekonomske stabilnosti, tj. niske i stabilne inflacije, održivosti fiskalne i platnobilansne pozicije, stabilnosti finansijskih tržišta i tržišta rada. Za ostvarenje ovog cilja neophodna je makroekonomska stabilnost i niska inflacija, fleksibilan kurs sa ciljem očuvanja konkurentnosti, konsolidacija javnih finansija sa smanjenjem javne potrošnje na oko 35 odsto BDP, kao i promena strukture javne potrošnje, što podrazumeva izgradnju novog koncepta države. Reforma javnog sektora treba da donese i uvođenje korporativnog upravljanja u javnom sektoru u skladu sa OECD principima i smernicama, a neophodno je kompletiranje regulative i infrastruktura za privatno-javno partnerstvo. Za ostvarivanje dugoročnog cilja, kaže se u dokumentu, potrebna je i poreska reforma, efikasniji mehanizam zaštite poverilaca i poštovanje ugovora, okončanje procesa privatizacije, reforma tržišta rada i povećanje mobilnosti radne snage.

 

Reforme su neophodan ali ne i dovoljan uslov za održiv privredni rast Srbije. Neophodno je doneti Plan oporavka proizvodnje namenjene izvozu, koji bi podrazumevao kreiranje efikasnije politike podsticanja investicija, stabilniji poslovni ambijent sa efikasnom i racionalnom administracijom i odsustvom korupcije, kaže se u dokumentu.

 

Industrijska proizvodnja u Srbiji iznosi u ovom trenutku 40 odsto proizvodnje koju je Srbija imala 1989. godine, a ukoliko se nastavi ovim tempo od 0,7 odsto rasta godišnje, industrijska proizvodnja  u ovom, 21. veku neće uspeti da se vrati na  nivo  iz 1989. godine prošlog veka. Ovaj podatak ostavio je najjači utisak na privrednike, članove Upravnog odbora PKS. Predsednik Upravnog odbora kompanije Sintelon tarket Nikola Pavičić rekao je da je najveći problem Srbije to što nema dovoljno hrabrosti da istini pogleda u oči.

 

Upravni odbor PKS imenovao je direktore predstavništava PKS u inostranstvu: Vera Vidović u Austriji sa sedištem u Beču i Vesna Mihajlović Pakaja u Francuskoj sa sedištem u Parizu. Imenovani su i  savetnici u predstavništvima PKS u inostranstvu: Ivana Janković Bah u Nemačkoj sa sedištem u Frankfurtu, Ikonija Bojović Tuš u Francuskoj sa sedištem u Parizu, i Radojica Sretenović u Ruskoj Federaciji sa sedištem u Moskvi.

 

Upravni odbor PKS doneo je i Odluku o izboru dr Miloša Živkovića, docenta na Pravnom fakultetu u Beogradu, za predsednika, a dr Vladimira Popovića, vanrednog profesora na Pravnom fakultetu u Beogradu, za zamenika predsednika Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije.

 

Za sekretara Udruženja industrije tekstila, odeće, kože i obuće imenovana je Vesna Vasiljević, za sekretara Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije dr Dušan Mladenović, za sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Zoran Milićević, za sekretara Odbora za bankarstvo i osiguranje Branislava Žunjić, a za sekretara Udruženja komunalne delatnosti Branimir Ljumović.