Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 18. Maj 2015. | 13:50
Državna pomoć ne sme da naruši tržište

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija – Odeljenjem za kontrolu državne pomoći organizovala je radionicu u vezi sa pravilima i procedurama za dodelu državne pomoći u Republici Srbiji
Državna pomoć  je deo Politike konkurencije Evropske unije i ni na koji način ne sme da narušava tržišnu utakmicu, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije tokom radionice na kojoj su predstavljena pravila i procedure za dodelu državne pomoći u Srbiji.
 
Radionica je organizovana sa ciljem da se privrednicima ukaže na vrste pomoći koje su im na raspolaganju i na koji način mogu da konkurišu za određenu vrstu pomoći, kaže Dušanka Samardžić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije.
 
Irena Marković, samostalni savetnik u Odeljenju za kontrolu državne pomoći, istakla je da je državna pomoć deo Politike konkurencije, definisana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU).
 
Prema njenim rečima, državna pomoć nije dozvoljena ukoliko narušava ili preti da naruši konkurenciju na tržištu stavljanjem određenih privrednih subjekata ili proizvodnje određenih proizvoda u povoljniji položaj u odnosu na druge i ukoliko utiče na trgovinu između država članica. Evropska komisija predlaže i usvaja pravila za dodelu državne pomoći koja su u skladu sa zajedničkim tržištem, odlučuje o dozvoljenosti državne pomoći i  zahteva obustavljanje dodele i povrat takve državne pomoći.
 
Državna pomoć dodeljena u bilo kom obliku, koja narušava ili preti da naruši konkurenciju na tržištu, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom, ili koja je suprotna zaključenim međunarodnim ugovorima, nije dozvoljena. Zabrana dodele državne pomoći primenjuje se na obim izvoza, upravljanje i rukovođenje distributivnom mrežom roba i tekuće troškove privrednog subjekta direktno povezane sa izvoznim aktivnostima, istakla je Marković.