PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 18. Mart 2015. | 15:50
Mapa puta za modernije privredne komore

Ubrzavaju se aktivnosti na uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Novi pravni okvir do jeseni, zakon stupa na snagu 1. januara, uz paralelno jačanje kapaciteta za zastupanje i podršku privredi
Tim za modernizaciju komorskog sistema Srbije, koji je formirala Privredna komora Srbije, utvrdio je danas predlog mape puta po kojoj će  ubrzati aktivnosti na reorganizaciji i uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Plan konkretnih aktivnosti markiranih na oko 70 stranica ovog dokumenta rezultat je zajedničkog rada sa  predstavnicima privrednih komora iz cele Srbije koji su prisustvovali sastanku radnog tima i kolegijuma predsednika privrednih komora, održanog u Regionalnoj privrednoj komori Leskovca.
Osim predstavnika PKS i regionalnih privrednih komora, članovi radne grupe su i predstavnici Privredne komore Austrije, Delegacije nemačke privrede u Srbiji i GIZ-a.
 
Jedan od paralelnih koraka koji predviđa mapa puta jeste izrada i donošenje Zakona o privrednim komorama, podzakonskih akata i statuta koji će omogućiti uvođenje jedinstvene poslovne politike, organizacije i upravljanja u komorskom sistemu Srbije, a koji sada čini 20 nezavisnih, međusobno nekoordinisanih komora. Pravni okvir trebalo bi da  bude zaokružen i da uđe u skupštinsku proceduru do kraja leta, odnosno najkasnije početkom jeseni, a da zakon stupi  na snagu od 1. januara sledeće  godine, najavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
 
Usvajanju zakona prethodiće potpisivanje sporazuma između nacionalne i regionalnih komora  koji će  obezbediti jasnu funkcionalnu podelu posla i odgovornosti, uz zajedničke imenitelje kao što su jedinstvena politika, organizaciona struktura, paket standardizovanih usluga i jedinstven vizuelni identitet budućeg komorskog sistema.
 
U međuvremenu, paralelno sa aktivnostima na zakonskom okviru, i Privredna komora Srbije i 19 komora na pokrajinskom, regionalnom i gradskom nivou, radiće na jačanju svih stubova delovanja, a posebno na edukaciji i unapređenju sopstvenih  kapaciteta da usluge pružaju na terenu, da efikasno zastupaju privredu i podrže njeno bolje pozicioniranje na domaćem i inostranom tržištu.
 
Cilj modernizacije je izgradnja komorskog sistema koji će biti u funkciji privrede. Takav komorski bio bi pouzdan oslonac za zastupanje interesa privrede u nacionalnim i međunarodnim okvirima i efikasan servis – snažan mehanizam podrške u podizanju njenih kapaciteta, snaženju konkurentnosti i sposobnosti da što više izvozi i privuče što više investicija. Modernizacija komorskog sistema preduslov je i za uvođenje dualnog obrazovanja prema potrebama privrede, kao i za maksimalnu podršku privredi tokom procesa evropskih integracija.