PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 2. Februar 2015. | 13:41
Moderna komora za jaku privredu

Želimo, da po uzoru na Austriju, napravimo jedinstven, funkcionalan komorski sistem, sa jasnom podelom posla, jakim regionalnim komorama, standardizovanim uslugama i što je najvažnije - kapacitetom da te usluge efikasno pružamo i zastupamo privredu, unapređujući njene kapacitete, rekao Marko Čadež u intervjuu Tanjugu
Stimulisanje izvoza je ključno pitanje na koje moramo da odgovorimo da bismo pokrenuli privredni rast, rekao je u interjvu agenciji Tanjug Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) i dodao da doprinos na tom putu može dati samo reformisani komorski sistem.

„Povećanje izvoza je pitanje svih pitanja kada govorimo o potencijalima rasta srpske privrede“, ocenio je prvi čovek PKS.
 
Čadež kaže da mora da se pronađe način na koji će država i komore pomoći malim i srednjim proizvođačima da se internacionalizuju i plasiraju svoje proizvode na druga tržišta.

On je, međutim, skrenuo pažnju da je sadašnji komorski sistem Srbije razuđen, nefunkcionalan i neodrživ na dugi rok i da sve manje može da odgovori promenama u ekonomskom okruženju i potrebama privrede.
 
Prema rečima Čadeža „takav komorski sistem, sa 20 nezavisnih i međusobno nekoordinisanih komora, u kojem regionalne komore nemaju vezu sa nacionalnom, nacionalna nema dodir sa regionima, a firme na lokalnom nivou nemaju snagu da se na nacionalnom nivou bore za svoje interese, ne može da bude efikasan servis privrede“.
 
Zato je, kako je naveo, nužna modernizacija komorskog sistema koji bi, između ostalog, trebalo da razvije alate za pružanje pomoći malim i srednjim izvozno orjentisanim proizvođačima.

„Da ih povezujemo sa trećim tržištima, dovodimo u kontakt sa stranim kompanijama i to je nešto što već počinjemo da radimo“, naveo je on.
 
Čadež podseća da su dosadašnje analize ukazale da je austrijski model komorskog sistema najprihvatljiviji za Srbiju i najkompatibilniji našim potrebama. „Želimo, da po uzoru na Austriju, napravimo jedinstven, funkcionalan komorski sistem, sa jasnom podelom posla, jakim regionalnim komorama, definisanim paketom standardizovanih usluga i što je najvažnije - kapacitetom da te usluge pružamo na terenu, da efikasno zastupamo privredu, i podržimo njeno bolje pozicioniranje na domaćem i inostranom tržištu“, kazao je prvi čovek PKS.
 
On kaže da je reforma komorskog sistema preduslov za uvođenje i razvoj dualnog sistema obrazovanja, koji omogućava da se učenici opredeljuju za zanimanje za kojim postoji potreba i po završetku škole ostaju da rade u preduzeću u kome su bili na praksi.

Govoreći o najvećim problemima u srpskoj privredi, Čadež je naveo nelikvidnost i nesolventnost, zatim sivu ekonomiju, parafiskalne namete i ukazao na potrebu postepenog rasterećenja zarada.
 
„Pitanje nelikvidnosti i nesolventnosti se dobrim delom može rešiti odlučnim nastavkom reformskog procesa u koji je Vlada već ušla. Dakle, strukturnim reformama koje će osloboditi energiju za realni sector“, istakao je on.
 
Čadež kaže da je potrebno osloboditi energiju za poslovanje onih preduzeća koja su zdrava.

On podseća da je PKS uputila vladi rešenja za svaki od 500 problema koje je oko 1.200 privrednika iz različitih oblasti, identifikovalo u dijalogu koji je organizovala Komora.

Privredni rast se, kako kaže prvi čovek komore, najpre može pokrenuti privlačenjem stranih investicija, te da je zato važno da što češće predstavnici vlade, ali i domaćih firmi dolaze u kontakt sa inostranim partnerima i potencijalnim investitorima.

„To otvara i mogučnost za izlazak naših kompanija na inostrana tržišta, tako što će domaći proizvođačci ući u dobavljačke lance velikih svetskih kompanija“, rekao je Čadež.

Predsednik PKS je istakao da je „njihov interes jasan. Oni žele da budu konkurentni na svom tržištu, a to mogu ako pronalaze uvek nove dobavljače i smanjuju troškove proizvodnje i tako obezbeđuju veću konkurentnost“.