PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 9. Novembar 2014. | 15:13
Jake komore za jače ekonomije

Vršilac dužnosti predsednika PKS Milivoje Miletić na Generalnoj skupštini Asocijacije balkanskih komora. – Bilateralni susreti sa čelnim ljudima komora Grčke i Turske i vodećim grčkim privrednicima
„Privredna komora Srbije je, u sklopu celovitih reformi koje sprovodi Vlada Srbije za ozdravljenje srpske ekonomije i unapređenje klime za poslovanje i investiranje, pokrenula aktivnosti za modernizaciju i reorganizaciju komorskog sistema Srbije po uzoru na komore razvijenih zemalja, na principima efikasnosti, racionalizacije i funkcionalne podele posla. Stoga su u radnu grupu koja radi na kreiranju novog modela funkcionisanja komorskog sistema Srbije, osim PKS i regionalnih privrednih komora, uključeni i predstavnici komorskog sistema Austrije i Nemačke, čije komore imaju veliki ugled i značajan uticaj na kreiranje ekonomskog ambijenta”, izjavio je Milivoje Miletić, vršilac dužnosti predsednika Privredne komore Srbije u Atini, na zasedanju Generalne skupštine Asocijacije balkanskih komora (ABC) posvećenom razvoju komorskog sistema i modalitetima prilagođavanja komorskog rada uslovima krize i visoke stope nezaposlenosti.
 
Mada je, po rečima Miletića, u Srbiji od 1. januara prošle godine na snazi dobrovoljno članstvo u privrednim komorama, PKS zastupa interese ne samo svojih članica već cele privrede, ponašajući se kao deo rešenja za izazove sa kojima se suočava srpska ekonomija.
 
“Otvorili smo dijalog na više nivoa i gradimo dobre, partnerske odnose sa vladom, resornim ministarstvima i drugim državnim institucijama. U sklopu celovitih napora za unapređenje uslova privređivanja pokrenuli smo opsežnu reformu kako bismo podigli sopstvene, ali i kapacitete celog komorskog sistema za zastupanje u zemlji i inostranstvu, pružanje usluga i podršku privredi u podizanju konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu”, rekao je Miletić. Kao posebno značajnu aktivnost Privredne komore Srbije, Miletić je naveo rad, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, na uvođenju dualnog sistema obrazovanja i sertifikovanju. U tom procesu Komora bi trebalo da bude značajna karika, kako bi se školovali kadrovi koji su najpotrebniji privredi i koji bi nakon završetka obrazovanja mogli odmah da se uključe u privredne procese.
 
 Učesnici Generalne skupštine balkanskih komora, koja je održana pod pokroviteljstvom Unije helenskih komora, podržali su zaključke radne grupe Evrokomore za pitanja organizovanja komorskog sistema u Evropi. Zajednički zaključak je da jake ekonomije podrazumevaju i jake privredne komore, koje omogućavaju organizovan kontakt privrednika sa najvišim organima vlasti i uticaj privrede na kreiranje ekonomske politike. To zahteva, kako je zaključeno, stalnu modernizaciju rada komorskih sitema da bi komore mogle da savladaju otpore, daju brze odgovore na promene u ekonomskom okruženju, doprinos unpređenju privređivanja i budu podrška privrednicima u savladavanju problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju.
 
Predsednik Miletić je boravak u Atini i učešće na Generalnoj skupštni Asocijacije balkanskih komora iskoristio za više bilateralnih sastanaka sa predsednicima komora – članica ove Asocijacije i vodećim grčkim privrednicima. Tokom ovih susreta pokrenute su konkretne inicijative i postignuti dogovori o nastavku saradnje u cilju unapređenja ekonomomskih veza.
 
U razgovoru sa domaćinom ovog skupa Konstantinom Mihalosom, predsednikom Unije helenskih komora i predsednikom komore Atine, istaknuta je neophodnost što bolje saradnje dva komorska sistema na temelju tradicionalno prijateljstva srpskog i grčkog naroda. Posebno je ukazano na važnost podrške bilateralnim susretima privrednika dve zemLje i predanosti u iznalaženju novih modaliteta za proširenje obima grčkih ulaganja u Srbiju. Dva predsednika su zaključila da u najskorije vreme treba organizovati dolazak delegacije privrednika Grčke u Srbiju, kako bi se u direktnom razgovoru došlo do najboljih modela za proširenje privrednih aktivnosti. Istaknuta je i potreba što sadržajnije saradnje Privrednih komora Atine i Beograda, da bi se izašlo u susret obostranom interesu i potrebama privrednika.
 
Da je prostor za unapređenje saradnje veliki potvrđeno je i u razgovoru Milivoja Miletića sa vodećim članovima Srpsko – grčkog poslovnog saveta na čelu sa predsednikom Saveta Simeonom Comokosom. Grčki privrednici su inicirali dolazak grčke privredne delegacije u Srbiju do kraja godine i pokazali interesovanje za proširenje saradnje u domenu telekomunikacija i IKT, u velikim infrastrukturnim i energetskim projektima, kao i za poslove vezane za Južni tok.
 
Tokom susreta Milivoja Miletića sa Rifatom Hisarčikliogluom, predsednikom privredne komore Turske (TOBB), ocenjeno da je dosadašnji tok saradnje dve zemlje dobar i da postoji velike mogućnosti za dalje unapređenje poslovanja privreda dve zemlje, posebno na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini i korišćenja dijagonalne kumulacije porekla roba. Dvojica predsednika su pokrenula inicijativu da delegacija PKS poseti Ankaru polovinom decembra ove godine i da tom prilikom budu razmatrena sva značajna pitanja robne razmene i ukupne privredne saradnje. Dogovoreno je da se tada potpiše i bilateralni sporazum o saradnji dve komore, radi unapređenja razmene informacija i iskustava dve komore u cilju jačanja ekonomskih veza.