PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 3. Novembar 2014. | 16:42
Modernije komore za uspešnije poslovanje

Modernizacija komorskog sistema trebalo bi da se odvija na principima efikasnosti, racionalnosti i funkcionalne podele posla, smatra Milivoje Miletić, v.d. predsednika PKS

„Modernizacija komorskog sistema Srbije mora biti deo ekonomskih reformi koje Srbija sprovodi u funkciji ozdravljenja privrede Srbije i unapređenja klime za poslovanje i investiranje. Utoliko pre što u svim razvijenim i konkurentnim ekonomijama, poput recimo nemačke ili austrijske, privredne komore imaju značajan uticaj i ulogu u kreiranju ekonomskog ambijenta, izjavio je Milivoje Miletić, v.d. predsednika Privredne komore Srbije u Nišu na okruglom stolu o održivom komorskom sistemu u svetlu aktuelnih mera ekonomske politike Srbije.

 

Proces modernizacije i reorganizacije komorskog sistema, po Miletiću, trebalo bi da se odvija na principima efikasnosti, racionalnosti, odnosno smanjenja troškova, funkcionalne podele posla i kreiranju paketa standardizovanih usluga privredi - kompanijama koje ovde posluju, ali i potencijalnim stranim investitorima.

 

Učesnici ovog okruglog stola - predsednici regionalnih privrednih komora podržali su dosadašnje aktivnosti radne grupe za modernizaciju komorskog sistema Srbije.