PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 21. Avgust 2014. | 14:57
Poštovati standarde za izvoz na rusko tržište

Susretom sa konditorima, pekarima i proizvođačima drugih proizvoda biljnog porekla u PKS zaokružen je niz sastanaka sa proizvođačima hrane, započet prethodne nedelje u Ministarstvu trgovine, turzma i telekomunikacija radi pripreme za izvoz na rusko tržište
Današnjim razgovorima predstavnika konditorske, pekarske industrije i proizvođača drugih proizvoda biljnog porekla u Privrednj komori Srbije zaokružen je niz sastanaka organizovanih da se srpski privrednici što bolje pripreme za povećane mogućnosti izvoza na rusko tržište. Nakon inicijalnog susreta u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, prethodne nedelje, u Privrednoj komori Srbije održani su skupovi proizvođača u oblasti mesne i mlekarske industrije, kao i  proizvođača voća i povrća.
 
Privrednici iz sektora proizvodnje hrane informisani su o oblicima pomoći koju mogu da očekuju od Koordinacionog centra PKS za podršku izvoznicima u Rusku Federaciju, kao i o ponudi, procedurama i neophodnim standardima. Predsednik PKS Željko Sertić naglasio je da šansu za povećanje izvoza imaju domaći proizvođači koji ispunjavaju standarde, poštuju procedure i dobro se organizuju za nastup na ruskom tržištu. Sertić je pozvao srpske privrednike da pokažu odgovornost i poštuju dobre poslovne običaje u saradnji sa ruskim partnerima i podsetio da je Koordinacioni centar mesto na kome će svi eventualni problemi i prepreke biti registrovani i rešavani u saradnji sa nadležnim ministarstvima.
 
Iako konditorski i pekarski proizvodi nisu obuhvaćeni ukazom o zabrani uvoza, prema rečima Milivoja Miletića, direktora Sektora industrije i poljoprivrede PKS, srpski privrednici treba da iskoriste povećano interesvanje ruskih partnera za uvoz hrane iz Srbije i pozicioniraju se kao kredibilni partneri.
 
„Treba krenuti u brendiranje Srbije kao zemlje-proizvođača hrane“, rekao je Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. On je podsetio da smo za prvih šest meseci povećali izvoz svih vrsta prehrambenih proizvoda u Carinsku uniju Rusije, Belorusije i Kazahstana i ukazao na visoke zahteve tog tržišta, koji su u nekim segmentima veći nego u EU.
 
Preko Koordinacionog tela privrednici mogu da stupe u kontakt sa tri najveća trgovinska lanca u Ruskoj Federaciji, da se pripreme za organizovani nastup na najvećem ruskom sajmu prehrane u februaru naredne godine, a najavljena je i mogućnost da se putem sektorskih kataloga predstave na sajmu World Food od 15. do 20. septembra ove godine.
 
Na sastancima predstavnika sva tri sektora proizvodnje hrane u PKS razmatrane su mogućnosti da se olakšaju carinske procedure i organizuju brži, bezbedniji i jeftiniji oblici transporta robe do ruskog tržišta.