PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 10. Decembar 2013. | 16:13
Obavezujuća pravila za slobodno tržište struje

Izmene Pravila o radu distributivnog sistema za drugu fazu liberalizacije tržišta električne energije, koja počinje 1. januara
Druga faza liberalizacije tržišta električne energije, koja počinje od 1. januara sledeće godine, važiće za 3.200 kupaca, izjavio je danas direktor direkcije za distribuciju u EPS-u Željko Marković.
 
To znači da će se na tržištu izvršiti kupoprodaja električne energije, koja odgovara četvrtini ukupno proizvedene struje u Srbiji, rekao je Marković novinarima u pauzi javne rasprave o predlogu izmene Ppravila o radu elektrodistributivnog sistema.
 
Javnu raspravu o izmeni ovog dokumenta organizovale su JP Elektroprivreda i Privredna komora Srbije u okviru usklađivanja domaće regulative sa pravnim sistemom EU. Pravila o radu distributivnog sistema predstavljaju podzakonski akt uz Zakona o energetici, i to je obavezujući dokument, rekao je  Dragoslav Cicović iz EPS-a. On je ukazao da je Srbija preuzela obaveze ugovorom o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope da ima ovakva pravila, kojima će biti regulisane sve aktivnosti iz okvira rada distributivnog sistema.
 
Izmene Pravila, rekao je Cicović, odnose se na problematiku priključenja elektrana na distributivni sistem i profil potrošnje električne energije za odgovarajuće kategorije kupaca koji nisu u sistemu daljinskog merenja i očitavanja, a koji će u skladu sa Zakonom od 1. januara 2014. godine nabavljati električnu energiju na slobodnom tržištu.
 
U okviru tih pravila EPS je dao i predloge za kategorije kupaca koji nisu u sistemu daljinskog merenja i očitavanja, čime je kompanija odgovorila pravilima slobodnog i nediskriminatornog tržišta električne energije.
 
Željko Marković je pozvao sve kupce koji izlaze na tržište da do 31. decembra 2013. sklope ugovor o snabdevanju sa nekim od snabdevača, kako bi izbegli napajanje strujom preko rezevnog snabdevača, koje je daleko skuplje od regularnog snabdevanja. On je podsetio da su u prvoj fazi liberalizacije tržišta struje u Srbiji, koja je stupila na snagu od početka ove godine, na tržište izašla 23 kupca na visokom naponu.
 
EPS je, zbog liberalizacije tržišta, već osnovao preduzeće „EPS snabdevanje“, koje će biti jedan od snabdevača na tržistu struje, a do kraja ove godine biće usvojena i Pravila o radu distributivnog sistema, što će omogućiti normalno funkcionisanje tog tržišta.  Osim toga, do Nove godine će biti uspostavljen registra balansne odgovornosti, neophodan za operatore distributivnog sistema, kazao je Marković. On je ukazao i na formiranje jednog disributivnog sistema,  umesto dosadašnjih pet, što je neophodno da bi se došlo do jedinstvenih tarifa za sve potrošače, što će biti regulisano izmenama Zakona o energetici, koje se pripremaju.
 
Očekujemo da ćemo na taj način doći do jedinstvenih tarifa za sve učesnike na tržištu, dodao je Marković.
 
Priredila: M.Stefanović