PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 25. Septembar 2017. | 16:07
Proizvođači i uvoznici dijetetskih suplemenata o problemima kategorizacije i deklaracija

Na redovnoj sednici Grupacije proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata razgovarano je o problemima kod izdavanja stručnog mišljenja u vezi kategorizacije i teksta deklaracije za dijetetske suplemente.
Na osnovu Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda subjekat u poslovanju hranom pre uvoza, odnosno stavljanja u promet dijetetskog proizvoda na teritoriju Republike Srbije podnosi zahtev za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja.
 
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Farmaceutski fakultet Univerziteta privredne akademije u Novom Sadu, ovlašćeni su za davanje stručnog mišljenja i kategorizacije dijetetskog proizvoda, na osnovu čega ovlašćeni zavodi za zaštitu zdravlja ili Institut za higijenu VMA rade analize zdravstvene ispravnosti, a na osnovu te i druge predviđene dokumentacije, obavlja se upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka u Ministarstvu zdravlja. Notifikacioni broj i datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja moraju da budu istaknuti na deklaraciji svakog dijetetskog proizvoda u prometu.
 
Na taj način realizuju se osnovna načela bezbednosti hrane definisana Zakonom o bezbednosti hrane, kao što su načela analize rizika, predostrožnosti, zaštite interesa potrošača i transparentnosti. Osim toga, upisom dijetetskih proizvoda u bazu podataka ministarstva stvara se osnov za funkcionisanje sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u slučaju da dijetetski proizvod predstavlja direktan ili indirektan rizik po zdravlje.
 
Zbog nepostojanja jasnih i definisanih kriterijumima koji se primenjuju pri davanju stručnog mišljenja i kategorizacije dijetetskog suplementa od strane ovlašćenih Farmaceutskih  fakulteta kao i razlike po pitanju istih zahteva u stručnim mišljenjima, dogovorena  je organizacija  otvorenog dijaloga sa predstavnicima  farmaceutskih fakulteta i Ministarstva zdravlja.
 
Grupacija će uzeti aktivno učešće na Prvom Nacionalnom Simpozijumu o vitaminima i mineralima koji se održava 03.
novembra 2017. u Beogradu pod nazivom "Antioksidativna mreža - pokretačka snaga zdravog života". Simpozijum je akreditovan i podržan od strane Ministarstva zdravlja Rebublike Srbije i Gradskog sekretarijata za zdravstvo grada Beograda
 
U Grupaciju su primljene dve nove članice: Keprom doo, Beograd i XL Sport System doo Beograd.