Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 24. Jun 2016. | 15:21
Sertifikat za Galenikinu Laboratoriju za biomedicinska istraživanja

Laboratorija za biomedicinska istraživanja prva u Srbiji i regionu dobila sertifikat o primeni Smernica dobre laboratorijske prakse, čime se unapređuje kvalitet ispitivanja i poverenje u rezultate

Laboratorija za biomedicinska ispitivanja u okviru Galenikinog  instituta za istraživanje i razvoj, nakon provere nadležnih inspekcija Ministarstva zdravlja, dobila je sertifikat o primeni Smernica dobre laboratorijske prakse u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, čime se svrstala među prve laboratorije u Srbiji i regionu, koje su svoje aktivnosti uskladile sa principima Dobre laboratorijske prakse.

Slavica Rakić, direktorka Laboratorije za biomedicinska istaživanja, rekla je da se ta laboratorija bavi pretkliničkim ispitivanjem lekova, biološki aktivnih supstanci i posebno, ispitivanjem biokompatibilnosti medicinskih sredstava za potrebe razvoja novih proizvoda, kontrole kvaliteta i registracije proizvoda.  Kako je objasnila, to su veoma skupa i zahtevna ispitivanja i radi ih veoma mali broj laboratorija u zemlji i regionu. 

„Dobijanje sertifikata značajno podiže kvalitet naših ispitivanja i poverenje u dobijene rezultate. Samim tim, laboratorija ima mogućnost da pruža usluge pretkliničkih ispitivanja po znatno povoljnijim cenama“, istakla je Rakić.

Ispitivanja se obavljaju na eksperimentalnim životinjama, uz poštovanje važeće nacionalne  regulative (Zakon o dobrobiti životinja) i evropskih direktiva i standarda. Eksperimente na životinjama nadgleda Etička komisija za ogledne životinje, a oglede odobrava Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Laboratorija se nalazi u krugu Kliničkog centra Srbije na površini od 500 m2, dok je površina Vivarijuma 250 m2. Stručni tim laboratorije predvode  4 doktora i 2 magistra nauka biomedicinskog profila.

Ovu vest je preporučilo 1 osoba