PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 25. Maj 2018. | 10:54
Promovisanje preduzetništva

U cilju unapređenja ženskog preduzetništva organizacija „Dress for success Beograd“ uz podršku opštine Savski venac, i u saradnji sa Sektorom preduzetništva PKS, održala je radionicu "Obučena za uspeh" u beogradskoj opštini Savski venac. Dan kasnije, organizacija „BNI - changing the way World does business“ za Srbiju održala je sastanak preduzetnika iz Beograda uz aktivno učešće predstavnika Sektora preduzetništva PKS.
Na skupu u opštini Savski venac direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić istakla je značaj razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji, ukazujući na aktivnosti Sektora preduzetništva PKS koje se sprovode u cilju edukacije i davanja podrške ženama preduzetnicama za uspešno poslovanje.
 
Mr Slobodanka Džinović Kojić, šef Kancelarije za preduzetništvo PKS, prikazala je prezentaciju „Izvori finansiranja namenjeni preduzetništvu u 2018. godini – aktuelni programi koji se realizuju preko Fonda za razvoj RS, RAS i NSZ“. Radionica je izazvala veliko interesovanje prisutnih i postavljanje brojnih pitanja žena koje žele da se uključe u preduzetništvo . 
 
Organizacija „DRESS FOR SUCCESS“ je prisutna u 158 gradova u 27 zemalja širom sveta i lider je u ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju žena.
 
Već sutradan, 24. maja 2018. godine, organizacija „BNI - CHANGING THE WAY THE WORLD DOES BUSINESS“ za Srbiju održala je sastanak preduzetnika iz Beograda uz aktivno učešće predstavnika Sektora preduzetništva PKS.
 
Na skupu je predstavljena uloga, značaj i aktivnosti Privredne komore Srbije i Sektora preduzetništva PKS i  ukazano na značaj PKS u stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta za poslovanje privrednih subjekata, najpre kroz pokretanje inicijativa za izmenu zakonodavno pravne regulative. Takođe, prisutnima su prikazane brojne aktivnosti koje realizuje PKS i  usluge koje komora pruža privrednim subjektima.
 
Navedeno je da su u fokusu rada Sektora preduzetništva PKS razvoj preduzetništva, edukacija preduzetnika i priprema za uspešno poslovanje onih koji žele da se uključe u preduzetništvo.