Potvrda o članstvu u PKS
Potvrda o članstvu u PKSKontakt

POTVRDA O ČLANSTVU U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

 

Potvrda o članstvu u PKS izdaje se bez naknade.

 

Za izdavanje ove potvrde potrebni su:

 

  • Zahtev
  • Uverenje APR o upisu privrednog društva u registar
  • Obavezujuća izjava da su podaci o podnosiocu zahteva tačni, ako se potvrda traži za regulisanje poslovne vize kod ambasada zemalja EU

Copyright © 2019 Privredna komora Srbije