Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Najniže cene kvalifikovanih elektronskih sertifikata na tržištu


O namaProcedura izdavanjaDownload sekcijaDeblokada\OpozivRegulativaNajčešća pitanjaKontakt

 U cilju unapređenja i efikasnije realizacije Vaših zahteva, omogućili smo Vam online prijavu.

 Sva potrebna uputstva za podešavanja računara za rad sa sertifikatima, kao i za digitalno potpisivanje PDF dokumenata nalaze se u okviu polja Download sekcija !Za online prijavu kliknite  Online prijava <-- Aktivna je opcija za nerezidente !!! 

Kompletna dokumentacija za ovlašćeno lice u okviru pravnog subjekta treba da sadrži:

 

Korporativna PKS kartica

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za privredne subjekte

 

Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika

 

Fotokopija lične karte za svako ovlašćeno fizičko lice

 

Fotokopija izvoda o registraciji privrednog subjekta (APR) ili Rešenje iz Republičkog zavoda za Statistiku

 

Fotokopija OP obrasca

 

Ugovor o izdavanju i korišćenju  kvalifikovanog elektronskog sertifikata za privredne subjekte


Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji od dve strane, koje moraju biti overene i potpisane od strane zakonskog zastupnika:

 

  • Prva strana - Podaci o privrednom subjektu, zahtev za zakonskog zastupnika i jedno ovlašćeno lice
  • Druga strana - Dodatni spisak ovlašćenih lica za koje se zahteva izrada sertifikata (iz jednog privrednog subjekta više ovlašćenih fizičkih lica može podneti zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.)

  


 

 Kompletna dokumentacija za fizičko lice treba da sadrži:

 

 

Korporativna PKS kartica

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizičko lice

 

Fotokopija lične karte fizičkog lica

 

Ugovor o izdavanju i korišćenju  kvalifikovanog elektronskog sertifikata za fizička lica

 


 Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

 

Najniža cena kvalifikovanog elektronskog sertifikata na tržištu

Kvalifikovani elektronski sertifikat sa čitačem iznosi

3.000,00 + PDV;

 
     

Kvalifikovani elektronski sertifikat bez čitača iznosi

2.500,00 + PDV;

 

 

NOVO !!!   Kvalifikovani elektronski sertifikat na tokenu  NOVO !!!

Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu

3.000,00 + PDV;

 

 

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu:

 

Privredna komora Srbije

Sertifikaciono telo

Resavska 13-15

11000 Beograd

 

ili Registracionim telima koja su ovlašćena za prihvatanje dokumentacije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (Spisak registracionih tela)

 

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu.