Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Najniže cene kvalifikovanih elektronskih sertifikata na tržištu


O namaProcedura izdavanjaDownloadDeblokada\OpozivRegulativaNajčešća pitanjaKontaktSeminari

 

Rešenjem Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (MTID) broj 345-01-00084/2009-01 od 11.09.2009. godine, sertifikaciono telo Privredne komore Srbije (PKS CA) je upisano u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, pod rednim brojem 2 (dva).

 

Sertifikaciono telo (CA) je pravno lice koje izdaje elektronske sertifikate u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu. Elektronski sertifikati PKS CA su namenjeni svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji.

 

Elektronski sertifikati se formatiraju u standardnom formatu (X.509 standard) i sadrže: ime vlasnika sertifikata, javni ključ (formira se na osnovu asimetričnog kriptografskog sistema) i dodatne informacije kao što su: datum izdavanja i rok važnosti, ime CA koje je izdalo sertifikat. PKS CA je kao “treća strana od poverenja”, koja garantuje da dati javni ključ pripada definisanom korisniku i da svojim potpisom sertifikuje da je to istinito.

 

PKS CA utvrđuje Opšta pravila pružanja usluge sertifikacije koja korisnicima obezbeđuju dovoljno informacija na osnovu kojih se mogu odlučiti o prihvatanju i o obimu usluga sertifikacije. Opšta pravila sertifikacije PKS CA ugrađuju se u dokumenta:

 

 

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na rok od 3 (tri) godine. PKS CA zaključuje sa korisnikom Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Ugovor reguliše uslove pod kojima PKS CA izdaje korisniku kvalifikovani elektronski sertifikat. PKS CA izdaje sledeće vrste sertifikata:

 

  • Kvalifikovani elektronski sertifikati
  • Elektronske sertifikate za Web servere 

 

Korisnici kvalifikovanih elektronskih sertifikata mogu biti:

 

  • Ovlašćena - zaposlena fizička lica (fizička lica koja su ovlašćena od strane odgovornog lica da zastupaju Pravno lice u određenim slučajevima). Prilikom formiranja elektronskog potpisa (u vizuelnom delu), u ovom slučaju, vide se i podaci tog pravnog lica.
  • Fizička lica

Što se funkcionalne upotrebe tiče, nema razlike između sertifikata za zaposleno lice i sertifikata za fizičko lice. Jedna osoba može potpisivati elektronske dokumente JEDNIM (svojim) sertifikatom za više pravnih lica, bez obzira kako je on generisan.

U slučaju eventualnih sporova, ugovorne strane ugovaraju nadležnost arbitražnog tela izabranog od Vlade Republike Srbije, alternativno Trgovinski sud u Beogradu.


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije