Overa uvozno izvoznih dokumenata
Overa uvozno izvoznih dokumenataKontaktUputstvo

OVERA IZVOZNO / UVOZNIH DOKUMENATA izdatih od strane firmi ili drugih institucija - faktura (komercijalnih, špediterskih), cenovnika i ostalih izvoznih isprava  (specifikacija, paking lista  i slično).

 

Za overu fakture (komercijalne, špediterske) potrebni su:

 

 • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev  izvoznika, za overu fakture, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika
 • Faktura za koju  se traži overa
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

 

Za overu cenovnika potrebni su:

 

 • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev izvoznika, za overu cenovnika, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika
 • Cenovnik za koji se traži overa
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

 

Za overu ostalih izvoznih isprava  potrebni su:

 

 • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)
 • Pismeni zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, za overu traženih isprava, na njegovom memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom
 • Isprava za koju  se traži overa
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije