Uverenje o poreklu robe iz treće zemlje
Uverenje o poreklu robe iz treće zemljeKontaktUputstvo

UVERENjE O POREKLU ROBE IZ TREĆE ZEMLjE izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), na osnovu uverenja o poreklu robe iz određene zemlje, izdatog od nadležnog organa ili organizacije u zemlji porekla robe.

                                                         

Za zdavanje ovog uverenja potrebni su:

 

  • Uverenje APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge CENTRA)

  • Pismeni zahtev izvoznika, na njegovom memorandu, u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje i naziv zemlje u koju se roba izvozi

  • Pismena izjava izvoznika, na njegovom memorandu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom izvoznika,  da robu koju je uvezao iz određene zemlji i izvozi u treću zemlju, prodaje u autentičnom stanju, bez ikakvih dodatnih radnji na njoj

  • Popunjen obrazac Certificate of origin (preuzima  se u PKS)

  • JCI za uvoz predmetne robe u Srbiju

  • Faktura ino – dobavljača

  • Faktura uvoznika prema podnosiocu zahteva za izdavanje uverenja o poreklu robe iz treće države

  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS

  • Po potrebi, PKS može zahtevati i druga dokumenta / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije