Uverenje o poreklu robe
Uverenje o poreklu robeKontaktUputstvo

UVERENjE O POREKLU ROBE - Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u sve zemlje u kojima roba poreklom iz Srbije nema preferencijalni tretman. Na zahtev izvoznika, ovo uverenje može se izdati i za zemlje EU, CEFTA, Rusku Federaciju, Belorusiju, Kazahstan, Tursku i ostale zemlje u kojima je Srbija dobila preferencijale.

 

Za izdavanje ovog uverenja potrebni su:

 

  • Uverenje Agencije za privredne registre Republike Srbije - APR o upisu privrednog subjekta u registar (uverenje se podnosi u slučaju kada firma prvi put koristi usluge Centra za usluge i posredovanje - CENTAR)
  • Pismeni zahtev izvoznika, na njegovom memorandumu, u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje
  • Blanko obrazac Certificate of origin (preuzima  se u Privrednoj komori Srbije - PKS)
  • Pismena izjava izvoznika, na njegovom memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom izvoznika, da je roba za koju se traži izdavanje uverenja, srpskog porekla
  • Pismena izjava proizvođača, na njegovom na memorandumu, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom proizvođača, da roba ispunjava uslove da je srpskog porekla, uslov promena  tarifnog broja u odnosu na uvezni repromaterijal, sirovine i drugo. uz  dokaz - uvoznu carinsku dekleraciju i faktupe
  • Faktura izvoznika ka kupcu
  • Tehnički normativi robe za koju se traži Certificate of origin (procentualno izraženo učešće srpske i ino, odnosno supstance bez porekla), na memorandumu proizvođača,  potpisani od strane ovlašćenog lica i overeni pečatom proizvođača
  • Dokaz o izvršenoj uplati naknade PKS
  • Po potrebi, PKS može zahtevati i dodatnu dokumentaciju / isprave kojima se dokazuju navodi podnosioca zahteva

Copyright © 2019 Privredna komora Srbije