Korisničko uputstvo


 
 
       
    
   
 
 
 


   
   
 

Ukoliko ste štiklirali polje da je sertifikat za zakonskog zastupnika nije potrebno da ga unosite kao ovlašćeno lice.

   
   
Izdavanje sertifikata za ovlašćeno lice zahteva se:  

Već ste zahtevali sertifikat za ovaj JMBG kod unosa zakonskog zastupnika. Zakonskog zastupnika nije potrebno da unosite kao ovlašćeno lice.