Kreativna industrija

Kreativna industrijaStatistikaPotencijal sektoraZakonska regulativaKorisne adrese O Udruženju

Sektor kreativne industrije obuhvata izdavaštvo, štampane medije, grafičku industriju, reklamnu industriju, muzičku industriju, filmsku industriju, dizajn, radio i televiziju.

Proizvodi ove industrije  potiču od individualne kreativnosti, veštine i talenta, koji eksploatišu intelektulanu svojinu. Pored kulturne misije, delatnosti privrednih društava iz ovih grana usmerene su i  ka stvaranju profita, a njihov proizvod je namenjen masovnoj upotrebi.

Značaj ovog sektora sa ekonomskog i društvenog stanovišta je izuzetan. Kreativnost je pokretač ekonomskog rasta i ključni je strateški resurs za povećanje konkurentnosti u ekonomiji zasnovanoj na znanju. Kreativne industrije stvaraju više od 7% bruto društvenog proizvoda u svetu, sa rastom od 10% godišnje. U razvijenim državama OECD ovo su već vodeće industrije sa najvećim godišnjim rastom, koji se kreće od 5 do 20%.