Energetika i energetsko rudarstvo

Energetika i energetsko rudarstvoStatistikaStrateški planovi razvoja energetikeZakonska regulativaKorisne adrese O Udruženju

 

Energetska privreda predstavlja jednu od strateških oblasti budućeg razvoja Srbije.

 

 • Ukupna snaga kapaciteta za proizvodnju električne energije iznosi 8.359 MW.
   

 

Elektrana

Snaga na pragu elektrane u MW

Termoelektrane*

5171

Termoelektrane-toplane

353

Hidroelektrane

2835

UKUPNO

8359


*Uključujući TE Kosovo A i TE Kosovo B ukupne snage 1235MW, EPS sa svojim kapacitetima na AP KiM ne upravlja od 1. jula 1999.g.

 

Sl.1.Učešće elektrana u proizvodnji energije prema tipu pogona

  

 • Proizvodnja električne energije se odvija u osam termoelektrana sa 25 blokova ukupne instalisane snage 5.171 MW (uključujući dve TE na Kosovu sa 7 blokova i instalisane snage 1.235 MW sa kojima JP EPS ne upravlja od 1. jula 1999.g.),  devet hidroelektrana sa pedeset agregata ukupne instalisane snage 2.831 MW i tri termoelektrane-toplane sa 6 blokova ukupne instalisane snage 353 MW.
 • Prenos električne energije se obavlja na 400 i 220 kV naponskim nivoima u čijem sastavu se nalazi i 95 visokonaponskih trafostanica sa 182 transformatora ukupne instalisane snage od 17.758 MVA. Deo objekata, ukupne instalisane snage 1.491,5 MVA, nalazi se na Kosovu i Metohiji pod privremenom upravom UN.
 • Ukupna dužina dalekovoda različitih naponskih nivoa kojima raspolaže EMS iznosi 9 808.5 km. Od toga, deo dalekovodne mreže, dužine 1 035 km, nalazi se na Kosovu i Metohiji .
 • Centralizovano snabdevanje toplotnom energijom postoji u 50 gradova Srbije, pri čemu je ukupni instalisani toplotni kapacitet kotlova 6587 MWt, od čega je 82 % u okviru stambenih i 18% u okviru poslovnih objekata.
 • Proizvodnja nafte i gasa u Srbiji obavlja se na 59 naftnih i gasnih polja sa 144 ležišta. Proizvodnja nafte i gasa odvija se na oko 815 bušotina. Proizvodnja sirove nafte u inostranstvu odvija se putem koncesionog prava na naftnom polju u Angoli. Ukupna proizvodnja sa naftnih polja u Srbiji kreće se u nivou od 0,650 miliona t/god sirove nafte i oko 0,3 milijarde m3 prirodnog gasa.
 • Eksploatacione rezerve nafte i prirodnog gasa kreću se na nivou od 20 Mtoe dok se geološke rezerve procenjuju na nivou od oko 60 Mtoe.
 • Rafinerijska prerada nafte odvija se u dve rafinerije: Rafinerija nafte Pančevo (RNP) i Rafinerija nafte Novi Sad (RNS) Kapaciteti rafinerija u Pančevu i Novom Sadu iznose ukupno 7,3 miliona tona primarne prerade godišnje, sa odgovarajućim sekundarnim kapacitetima. Sadašnji instalisani primarni kapacitet rafinerije u Pančevu je 4,8 miliona tona sirove nafte godišnje, a u Novom Sadu je 2,0 miliona t/god. sirove nafte, i 0,5 miliona t/god. naftenske nafte za proizvodnju ulja.
 • Prodaja derivate nafte odvija se preko razgranate mreže stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila koju čine maloprodajni objekti NIS-Petrol-a, Lukoil-Beopetrol-a, OMV Srbija, EKO Serbia, Intermol-a, Petrol-a i pojedinačni objekti malih trgovaca.
 • Prirodni gas za potrebe kupaca na domaćem tržištu obezbedjuje se iz dva izvora: domaće proizvodnje (7-10%) i iz uvoza (90-93%). Isporuka prirodnog gasa odvija se putem magistralnih, dovodnih i razvodnih gasovoda i gradskih distributivnih mreža srednjeg i niskog pritiska, prijemnih i predajnih stanica za gas, glavnih razvodnih čvorova (GRČ), kompresorske stanice, glavnih merno-regulacionih stanica (GMRS) i merno-regulacionih stanica kod potrošača (MRS).
 • Osnovu gasovodnog sistema Republike Srbije čini magistralni gasovod Horgoš – Senta – Gospodjinci – Batajnica – Velika Plana – Paraćin – Pojate –Kruševac sa velikim prstenom; magistralni gasovod Senta – Mokrin – Elemir – Pančevo – Smederevo (Velika Plana), sa kracima Medja – Banatski Dvor – Elemir – Gospodjinci – Novi Sad – Beočin – Batajnica – Šabac – Loznica – Zvornik – Batajnica – Pančevo; Batočina – Kragujevac – Kraljevo i Bresnica – Čačak – Gornji Milanovac. Gasovodni sistem povezuje sva gasna polja u Vojvodini sa potrošačima, omogućuje uvoz gasa iz Rusije preko Madjarske i tranzit gasa za Bosnu i Hercegovinu.
 • Aktuelni transportni gasovodni sistem Republike Srbije omogućava transport preko 15 miliona m3 prirodnog gasa na dan.
 • Skladištenje gasa obavlja se u podzemnom skladištu gasa Bantski Dvor trenutnog kapaciteta od oko 470 miliona gasa.
 • Ukupne geološke reserve uglja u Reublici Srbiji procenjene su u iznosu od 24,5 milijardi tona, od čega 85% se nalazi na teritoriji AP Kosovo, a 15% u ostalim regionima Srbije. Bilansne rezeve su urvdjene u visini od 68% ukupnih geoloških rezervi, dok 32% čine vanbilansne reserve uglja.