Mala i srednja privredna društva

Mala i srednja privredna društvaKorisni linkovi O Odboru

 

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) su značajan segment privrede Srbije: čine 99,8% ukupno aktivnih preduzeća, zapošljavaju skoro 2/3 zaposlenih u nefinansijskom sektoru i učestvuju sa 32% u formiranju BDP Srbije

Tabela 1. Osnovni indikatori poslovanja nefinansijskog sektora 2015. godine – tekuće cene

 2015.

Preduzetnici

Mikro

Mala

Srednja

MSPP

Velika

Ukupno

 
 

Br. preduzeća

232.765

80.122

9.531

2.182

324.600

494

325.094

 

Br. zaposlenih

236.359

150.919

190.936

223.505

801.719

418.538

1.220.257

 

Promet*

1.040.226

1.358.207

1.786.105

2.118.332

6.302.870

3.197.616

9.500.486

 

BDV*

261.343

171.156

293.711

370.541

1.096.750

805.147

1.901.897

 

Izvoz*

13.770

132.653

156.974

331.916

635.312

804.486

1.439.798

 

Broj izvoznika

 

7.073

3.447

1.145

14.269

309

14.578

 

Uvoz*

12.306

238.712

352.739

483.323

1.087.080

835.919

1.922.999

 

Broj uvoznika

3.097

12.023

4.538

1.445

21.103

369

21.472

 
*u mil. dinara
 

Usporena dinamika razvoja i smanjenje broja privrednih subjekata sektora MSPP su rezultat otežanih uslova poslovanja, smanjenja mogućnosti za finansiranje MSPP sektora kao i pada inostrane tražnje, zbog smanjene ukupne poslovne aktivnosti najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije (zemalja članica EU i ostalih zemalja u okruženju).

Strategiju razvoja mikro, malih i srednjih privrednih društava, sprovode vladine institucije i zasnovana je na dokumentu EU, aktu o malom biznisu (Small Bussiness Act)  a strategija obuhvata 5 stubova:

- promocija i podrška preduzetništvu i osnivanje novih privrednih društava

- unapređenje ljudskih resursa za konkurentan MSPP sektor

- finansiranje MSPP sektora

- unapređenje konkurentske prednosti MSPP na izvoznim tržištima

- pravno, institucionalno i poslovno okruženje MSPP sektora u Srbiji

Shodno strategiji razvoja mikro, malih i srednjih privrednih društava i implementaciji 10 principa akta o malom biznisu, PKS aktivno učestvuje i Forumom MSPP PKS u dijalogu sa vladinim institucijama predlagaže adekvatne zakonske propise i  zastupa interese.

 

Informacija o MSPP sektoru u Republici Srbiji (2008-2015. godina)

Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2015. godinu

Analiza rezultata istraživanja o potrebama potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji

Strategija razvoja MSPP i Akcioni plan 2015-2020.

Savet za omladinsko preduzetništvo - Pregled stanja

Analiza mišljenja sektora MMSP o postupku javne nabavke u Republici Srbiji 

Program i metodologija kontinuirane podrške mladim privrednicima

On-line informator za mlade privrednike