Mala i srednja privredna društva

Odbor za mala i srednja privredna društvaStatistikaZakonske regulativeKorisne adrese O Odboru

Ubrzan razvoj sektora malih i srednjih privrednih društava i njegovo prerastanje u značajan segment privrede, medju značajnijim je rezultatima tranzicione ekonomije Srbije.

U 2010. godini od ukupno 319.044 privrednih društava, preduzetnički sektor čini 99,8% (318.540 preduzeća). Sektor MSPP generiše 66,4% zaposlenih (814.585), 65,3% prometa (4.678 mlrd. dinara), 55,9% BDV (817,4 mlrd. dinara) i angažuje 52,6% investicija nefinansijskog sektora u 2010. godini.

Sektor MSPP angažuje 45,4% ukupne zaposlenosti, 43,9% ukupnih investicija, ostvaruje 44,5% izvoza, 52,3% uvoza, generiše 63,3% spoljnotrgovinskog deficita privrede Srbije i učestvuje sa oko 33% u BDP Republike

U strukturi sektora MSPP  posmatrano po veličini, najbrojnija su mikro privredna društva (306.669), dok  mala  i  srednja  privredna društva  (11.871)  dominiraju  po  svim  posmatranim  indikatorima(52,7%zaposlenosti, 59,9% prometa, 60,6% BDV, 73,7% izvoza, 74,9% uvoza MSPP).

Osnovna pozitivna kretanja poslovanja sektora MSPP u odnosu na 2009. godinu:

  • Nastavljen trend povećanja broja privrednih subjekata - broj MSPP povećan je za 3.713;
  • Blago povećanje poslovne aktivnosti - ostvareni promet realno veći za 0,3%;
  • Rast produktivnosti od 5,7% - u MSPP preradjivačke industrije 4,3% (low-tech 2,9%, medum low-tech 6,3%, medium high-tech 5,6%, hig-tech 11,1%);
  • Zaustavljen negativan trend smanjenja profita i profitabilnosti - realan rast profita od 8,6%, a profitne stope za 10,1%;
  • Povećanje vrednosti spoljnotrgovinske razmene (1.020,4 mlrd. dinara) za 6,2%, izvoza (339,8 mlrd. dinara) za 15,9%, uvoza (680,5 mlrd. dinara) za 1,9% i smanjenje deficita (340,7 mlrd. dinara) za 9,1%.