Privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti

Licencirane firmePitanja i odgovori upućeni MUP-u RSPrivatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnostiPotencijal sektora O Udruženju

Napomena: spisak je ažuriran zaključno sa 31.01.2017. godine,

biće ažuriran na osnovu zvaničnih informacija odmah po prijemu.

 

 

PREDMET: Spisak pravnih lica kojima je izdata licenca po čl.9. i čl.45. Zakona o

                       privatnom obezbeđenju.

 

 

 

U skladu sa dogovorom sa 6. sednice Stručnog saveta za unapređenje privatnog obezbeđenja, detektivske delatnosti i javno privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti dostavljamo Vam spisak pravnih lica kojima je saglasno čl.9. i čl.45. Zakona o privatnom obezbeđenju izdata licenca:

 1. VARNOST – FITEP AD BEOGRAD

matični broj 07026935

adresa: Gundulićeva 8-10,11080 Beograd

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 2. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
 3. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika
 4. Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki
 5. Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
 6. Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem

sistema tehničke zaštite;

 

 1. G4S

matični broj 06043429

adresa: Kumodraška 240,11000 Beograd

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 2. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i

imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i

drugim mestima okupljanja građana

 1. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja

sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

 1. Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki

 1. Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
 2. Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem

sistema tehničke zaštite;

 

 1. ARMADA SECURITY PIROT

matični broj 63024325

adresa: Milana Rakića 48, Pirot

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i

imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i

drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ENIGMA PLUS

matični broj 60822956

adresa: 24400 Senta, Stanoja Glavaša 20/a

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. EUROSECURITY DOO BEOGRAD

matični broj: 20739916

adresa: Beograd, Autoput 22

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. SION GARD doo Beograd

matični broj: 20312637

adresa: Beograd, Dušana Vukasinovića 58

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ĐUROVIĆ OBEZBEĐENjE

matični broj: 55689806

adresa: Bulevar Oslovođenja 147, Leskovac

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. DOO ELAST ČAČAK

matični broj: 06501508

adresa: Čačak, Gvozdena Paunovića 6

 1. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja

sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

 

 1. PERICA PERTIĆ PR AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE „GARDIAN

matični broj: 60784400

adresa: Pančevo, Miloša Obrenovića12/44

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. VARNOST DOO BEOGRAD

matični broj 17451081

adresa: Beograd Gundulićeva 10

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. DOO ZAŠTITA PLUS BEOGRAD

matični broj: 17347365

adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 298a

a)Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i

imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i

drugim mestima okupljanja građana

 

 1. SISTEM  - FSP obezbeđenje DOO Beograd

matični broj: 20823500

adresa: Beograd Patrijarha Joanikija

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 

 1. IMP – Poslovne usluge doo Beograd

matični broj: 17178385

adresa: Beograd, Volgina 15

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. MAXALARM DOO

matični broj: 17617150

adresa: Kneza Miloša bb, 37000 Kruševac

 1. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

 

 1. PERFECT KOMPANY doo Beograd

matični broj: 17194275

adresa: Beograd Antifašističke borbe 30

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ELS DOO Beograd

matični broj 21004014

adresa: Bulevar Despota Stefana 115

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 2. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. UPLINK SECURITY SERVICES DOO BEOGRAD

matični broj 20114401

adresa: Beograd M. Bandića 16

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. DD SISTEM DOO BEOGRAD

matični broj: 17373706

adresa:Beograd, Milutina Milankovića 66

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 2. Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem

sistema tehničke zaštite;

 1. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja

            sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

 

 1. PREDUZEĆE GEM KOMPANY DOO BEOGRAD

matični broj 17544993

adresa: Beograd, Milutina Milanković 34

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;

 

 1. BEOZAŠTITA – BEZBEDNOST I ZDRAVLjA NA RADU DOO

matični broj 20357444

adresa:Beograd, Smederevski put 4f

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. INTER SIB DOO BEOGRAD

matični broj 20708417

adresa: Beograd Đorđa Stanojevića 4

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. SECURITY HOME DOO POŽAREVAC

matični broj 17435132

adresa: Požarevac Izvorska 5

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. MAXIMUS SECURITY DOO BEOGRAD

matični broj 20277734

adresa: Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica iimovine i održavanje reda  na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
 2. Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
 3. Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
 4. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

 

 1. JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

matični broj: 07018762

adresa: Beograd, Kneza Miloša 27

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
 2. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

 

 1. DOBERGARD PLUS DOO BGD

matični broj 20821612

adresa: Beograd, Školski trg 5

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
 2. Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki

 

 1. ESON SECURITY DOO

matični broj 20895802

adresa: Beograd, G. Mihajla Nedeljkovića 58

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. DVD VRAČAR

matični broj 07065825

adresa: Beograd, Metohijska 42

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. Milorad Ljuboja PR „MODULATOR“

matični broj 54555776

adresa. Beograd, Karlovačka 43

 1. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

 

 1. REVNOST AD NOVI SAD

matični broj 08123721

adresa: Novi Sad, Balzakova 3

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
 2. Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

 

 1. INEX PLUS DOO BEOGRAD

matični broj 20941570

adresa: Niška 3c, Beograd

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana
 2. Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

 

 1. JP KOMUNALAC PIROT

matični broj 07131500

adresa: Pirot, V. Mišića 50

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. BANCA INTESA AD BEOGRAD           

matični broj 07759231

adresa: Beograd, Milentija Popovića 7b

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. IPON SECURITY DOO NOVI SAD

matični broj 20570385

adresa: Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića 24

 1. Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. STADION SECURITY D.O.O.

matični broj 20968257

adresa: Beograd, Zaplanjska 32.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. DOO ANAKONDA SECURITY

matični broj 08771138

adresa: Sombor, Ilije Birčanina br.2.

Odgovorno lice Darko Smiljanić, JMBG: 1511982810661

Čonoplja, ul.Svetosavska br.2.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. SEMIOTIK DOO BEOGRAD

matični broj 06524800

adresa: Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br.115.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. SECTRA CONSULTING DOO BEOGRAD

matični broj 20232692

adresa: Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. KOSTOLAC-USLUGE DOO

matični broj 17577654

adresa: Kostolac, Save Kovačevića br.1.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. PATROL 023 DOO ZRENJANIN

matični broj 20181117

adresa: Zrenjanin, Brigadira Ristića br.15.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

 

 1. RPD-FTO VRBAS

matični broj 20707518

adresa: Vrbas, Save Kovačevića br.39.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

 1. SECURITAS SE DOO BEOGRAD

matični broj 17487809

adresa: Beograd, Milentija Popovića br.9.

a) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

b) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

v) Licenca za za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki;

g) Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

d) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

đ) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

 1. ASTRA SECURITY&DETECTIVES

matični broj 21200689

adresa: Beograd, Ilije Stojadinovića br.15.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. KOLUBARA-USLUGE D.O.O. LAZAREVAC

matični broj 17536630

adresa: Lazarevac, Kolubarski Trg br.8.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. SECUT DOO BEOGRAD

matični broj 17419072

adresa: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.6.

a) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

b) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

v) Licenca za za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

 

 1. DOO GUARD POPOVIĆ SECURITY BEOGRAD

matični broj 20057726

adresa: Beograd, Milutina Milankovića br.120g.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ZAŠTITA-SIGURNOST DOO

matični broj 20203706

adresa: Beograd, Savska br.15.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 

 1. DOBERGARD DOO BEOGRAD

matični broj 17569775

adresa: Beograd, Školski trg br.5.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

c) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

d) Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

e) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

f) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

 

 1. V.I.P.SECURITY DOO BEOGRAD

matični broj 20012480

adresa: Beograd, Partizanske avijacije br.4

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ZORICA FILIPOVIĆ PR MONZA-Z

matični broj 63027553

adresa: Kikinda, Miloša Ostojina br.69

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ALENKO LAZOV PR AGENCIJA ZA OBEZBEĐENJE LICA I OBJEKATA RONIN ELITE SECURITY BEOGRAD

matični broj 62310391

adresa: Beograd, Omladinskih brigada br.7B.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

51. ALPHA GUARD DOO KRUŠEVAC

matični broj 20966262

adresa: Kruševac, Jasenički put br.2.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

52. Udruženje penzionera MUP

matični broj 07452136

adresa: Beograd, Kneza Miloša br.86.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

53. Group Security & Loss Prevention doo

matični broj 021067032

adresa: Beograd, Partizanske avijacije br.4.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

54. GORAN JOVIĆ PR DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENJA STANDARD SISTEM BEOGRAD

matični broj 63605514

adresa: Beograd, Jovana Milovanovića br.44.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

55. DOO POLAR SECURITY

matični broj 08813035

adresa: Zrenjanin, Prilepski red br.8.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

56. TAS SECURITY DOO BEOGRAD

matični broj 07901011

adresa: Beograd, Terazije br.27/1.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 

57. VIP SECURITY SISTEMS DOO BEOGRAD-VRAČAR

matični broj 20978023

adresa: Beograd, Makenzijeva 53.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki

 

58. ASP SERBIA DOO BEOGRAD

matični broj 17590430

adresa: Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 67.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

59. DRAGAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK «KONTROL»

matični broj 60675848

adresa: Kruševac, Nikole Tesle bb.

a) Licenca za vršenje poslova poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika

 

60. SFINGA-PRO DOO PANČEVO

matični broj 20007621

adresa: Pančevo, Vojvode Petra Bojovića 16/10.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

61. PLANET BIKE CO DOO BEOGRAD

matični broj 17243411

adresa: Beograd, Lj. Ivošević br.53.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

62. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC

matični broj 07144083

adresa: Kruševac, Parunovačka 18 B.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

63. JKP PARKING SERVIS BEOGRAD

matični broj 07046383

adresa: Beograd, Kraljice Marije 7

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

64. STRONG SECURITY 017 DOO VRANJE

matični broj 21128112

adresa: Vranje, Makedonska 16.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 

65. STUDENTSKI CENTAR KRAGUJEVAC

matični broj 07151578

adresa: Kragujevac, Radoja Domanovića 1.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

66. SPECTRA SECURITY CENTAR

matični broj 57123940

adresa: Apatin, Save Kovačevića 34.

a) Licenca za vršenje poslova poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika

 

67. ALARM SYSTEMS DOO SUBOTICA, PARK RAJHL FERENCA 13

matični broj 20074361

adresa: Subotica, Park Rajhl Ferenca 13.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

68. KUPRA 78 DOO STARI BANOVCI

matični broj 20014202

adresa: Stari Banovci, Nikole Zeljuga 25 A.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

69. GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

matični broj 07162634

adresa: Požarevac, Drinska 2.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

70. MIOTRON GM DOO NOVI SAD

matični broj 21246085

adresa: Novi Sad, Jovana Cvijića 9

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

71. PANONIJA REGULUS

matični broj 63566691

adresa: Kikinda, Dositejeva 51.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

72. IKARBUS AD BEOGRAD

matični broj 07739494

adresa: Beograd, Autoput 24.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

73. KOBRA GUARD DOO PROKUPLJE

matični broj 21246565

adresa: Prokuplje, Kralja Milana 7a.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

74. TIGAR OBEZBEĐENJE DOO PIROT

matični broj 17466526

adresa: Pirot, N.Pašića 213.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

75. PROTECTA GROUP DOO BEOGRAD

matični broj 20003049

adresa: Beograd, Južni Bulevar 144.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

 

76. MACCHINA SECURITU DOO BEOGRAD

matični broj 17459554

adresa: Beograd, V.Popovića 6

a) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

b) Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

v) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

g) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

77. PRO-TECH MAH DOO

matični broj 21037788

adresa: Beograd, M.Milankovića 34.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

78. AJ SECURITU SAFE DOO BEOGRAD

matični broj 20473045

adresa: Beograd, Bulear Despota Stefana 115.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

79. GRAND CASINO DOO BEOGRAD

matični broj 20094478

adresa: Beograd, Bulevar N.Tesle 3.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

80. DARKO SIMIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA TRIEDALARMSISTEM ŠABAC

matični broj 56421980

adresa: Šabac, I. Birčanina 4.

a) Licenca za vršenje poslova poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

81. ŠIFRA 24 DOO ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU SUBOTICA

matični broj 20521775

adresa: Subotica, B.Gabrića 23.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

82. RALEH PROTECT DOO SUBOTICA

matični broj 20532530

adresa: Subotica, Arsenija Čarnojevića 10.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

83. JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC DIMITROVGRAD

matični broj 07299974

adresa: Dimitrovgrad, Balkanska 30.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

84. JKP REGIONALNA DEPONIJA PIROT

matični broj 20811889

adresa: Pirot, Muntina Padina bb.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

85. FCA SRBIJA DOO KRAGUJEVAC

matični broj 20468122

adresa: Kragujevac, Kosovska 4.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

86. JUGOPREVOZ  KRUŠEVAC

matični broj 07292660

adresa: Kruševac, Jug Bogdanova 45.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

87. SLAVIJA HOTELI DOO BEOGRAD

matični broj 20039329

adresa: Beograd, Svetog Save 1-9.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

88. SOT DOO BEOGRAD

matični broj 20168595

adresa: Beograd, Radnička 59.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

89. TOZA MARKOVIĆ DOO KIKINDA

matični broj 08053847

adresa: Kikinda, Bašaidski drum 62.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

90. TELUS AD BEOGRAD

matični broj 20029684

adresa: Beograd, Palmotićeva 2.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

91. JAKUZA DOO BEOGRAD

matični broj 20446218

adresa: Beograd, Partizanske avijacije bb.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

92. SOKO GROUP DOO BEOGRAD

matični broj 17140191

adresa: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10D

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

93. STAR MASTER DOO KULA

matični broj 20535938

adresa: Kula, Maršala Tita 254.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

b) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

94. INTERSEC TEAM DOO NOVI SAD

matični broj 20629053

adresa: Novi Sad, Rumenački put 9a.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

95. TERMOMETAL DOO ADA

matični broj 08391726

adresa: Ada, 29. Novembra 13.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 16.03.2017.

 

 

PREDMET: Spisak pravnih lica kojima je izdata licenca po čl.9. i čl.45. Zakona o

                       privatnom obezbeđenju.

 

 

 

U skladu sa dogovorom sa 6. sednice Stručnog saveta za unapređenje privatnog obezbeđenja, detektivske delatnosti i javno privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti dostavljamo Vam dopunu spiska pravnih lica kojima je saglasno čl.9. i čl.45. Zakona o privatnom obezbeđenju izdata licenca:

 1. MAXIMUS SECURITY DOO BEOGRAD

matični broj 20277734

adresa: Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 

 1. DVD VRAČAR

matični broj 07065825

adresa: Beograd, Metohijska 42

 1. Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki

 

 1. DOO ANAKONDA SECURITY

matični broj 08771138

adresa: Sombor, Ilije Birčanina br.2.

Čonoplja, ul.Svetosavska br.2.

a) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

 1. SEMIOTIK VELIMIROVIĆ DOO

matični broj 21251895

adresa: Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br.115.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

 1. ZAŠTITA-SIGURNOST DOO

matični broj 20203706

adresa: Beograd, Savska br.15.

a) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 

6. ALPHA GUARD DOO KRUŠEVAC

matični broj 20966262

adresa: Kruševac, Jasenički put br.2.

a) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

      b) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke

           zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

7. KULBIT DOO BEOGRAD

matični broj 21193780

adresa: Beograd, Kruševačka 45.

a) Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

b) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

 

8. HTW Group doo Beograd

matični broj 20440724

adresa: Beograd, Vojvode Stepe 315.

a) Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

 

9. Tisten Group DOO

matični broj 21184411

adresa: Beograd, Pilota Mihajla Petrovića 79a.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

10. Avala Star DOO Beograd

matični broj 20037652

adresa: Beograd, Prilazni put Ada Huji br.9

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

11. MB-NAMENSKA AD LUČANI

matični broj 07327153

adresa: Lučani (varošica), Radnička bb.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

12. INTER CODE doo Vrnjačka Banja

matični broj 17105914

adresa: Vrnjačka Banja, Racinska 2a.

a) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika

 

13. PROTEXY GROUP SYSTEM DOO BEOGRAD

matični broj 20499362

adresa: Beograd, Milutina Milankovića 9b.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

14. NINTEL DOO SREMSKA MITROVICA

matični broj 08838950

adresa: Sremska Mitrovica, Ribarska obala 4.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

15. ALMAKS DOO BEOGRAD

matični broj 06698182

adresa: Beograd, Gospodara Vučića 129.

a) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

b) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

16. BEOALARM D.O.O.

matični broj 20855029

adresa: Beograd, Čarobne frule 26.

a) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

17. DOO GARD SECURITY SISTEM 036

matični broj 21210170

adresa: Kraljevo, Grdička 70

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

18. SPARTA SECURITY d.o.o.

matični broj 21194751

adresa: Beograd, Rabina Alkalaja 10.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

19. CODEX-DN SECURITY D.O.O.

matični broj 21200611

adresa: Niš, Obrenovićeva bb.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

20. TRAG SECURITY D.O.O.BEOGRAD

matični broj 07808453

adresa: Beograd, S.Jovanovića 64.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

      b) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki

 

21. PANEKSPRES DOO LUČANI

matični broj 07678322

adresa: Lučani, Dragiša Mišović 12.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

22. PROTECTA GROUP DOO BEOGRAD

matični broj 20003049

adresa: Beograd, Južni Bulevar 144.

      a) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki.

 

23. GBP Safe Choice doo Beograd

matični broj 21151530

adresa: Beograd, Ivankovačka 20

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

24. Smart Building Technologies d.o.o.

matični broj 20939141

adresa: Beograd, Radoja Dakića 7.

a) Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

b) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

v) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

25. INDNETS DOO LOZNICA

matični broj 20336323

adresa: Loznica, Marinka Pavlovića 29.

a) Licenca za za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

b) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

26. TEHNO VINČA DOO BEOGRAD

matični broj 17542702

adresa: Beograd, Trgovačka 81/8.

a) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

27. GAMA TEAM SECURITY DOO

matični broj 20959347

adresa: Zrenjanin, Bulevar Milutina Milankovića 11.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

28. ŠIFRA 24 DOO ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU SUBOTICA

matični broj 20521775

adresa: Subotica, B.Gabrića 23.

      a) Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa

novca i vrednosnih pošiljki

 

29. HESTEEL SERBIA IRON & STEEL D.O.O.

matični broj 21203980

adresa: Beograd, Balkanska 24.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

30. BPS SECURITY DOO

matični broj 21260894

adresa: Beograd, Kralja Milutina 53.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

31. PETKOVIĆ TIM SECURITY DOO

matični broj 21252921

adresa: Beograd, Gandijeva 148a.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

32. HELP DOO SUBOTICA

matični broj 08773955

adresa: Subotica, Arsenija Čarnojevića 10.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

33. DALIBOR PETROVIĆ PR, ON-LINE

matični broj 62446439

adresa: Beograd, Anastasa Jovanovića 3.

a) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.

 

34. HERCULES SECURITY DOO BEOGRAD

matični broj 20144149

adresa: Beograd, Anastasa Jovanovića 3.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

35. GARD DOO SOMBOR

matični broj 08730342

adresa: Beograd, Štrosmajerova 1.

a) Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

 

36. MONITORING SISTEM DOO NOVI SAD

matični broj 20613297

adresa: Novi Sad, Pere Popadića 43.

a) Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite zaštite i obuke korisnika.