Ugostiteljstvo i turizam

Turizam i ugostiteljstvoStatistikaPotencijal sektoraZakonska regulativaO UdruženjuKorisne adrese O Udruženju

Srbija je zemlja u kojoj se susreću i prepliću civilizacije, kulture, vere, klime i reljefi. Panonska nizija na severu, plodne rečne doline i brda Šumadije u centralnom delu, i planinski kanjoni izbrazdani klisurama i pećinama  na jugu.    

Planine, nacionalni parkovi, reke i jezera, pružaju odlične lokacije za razvoj planinskog i nautičkog turizma, ali i aktivan odmor u prirodi – od lova i ribolova do ekstremnih sportova. Više od 1000 izvorišta hladne i tople mineralne vode, kao i povoljni klimatski uslovi i geografski položaj, pogoduju razvoju klimatsko-banjskog turizma.
Kulturno-istorijska baština Srbije počinje praistorijskim arheološkim nalazištima i antičkim nasleđem, a najbogatija je srpskim srednjovekovnim crkvama i manastirima, od kojih su neki uvršćeni i u svetsku UNESCO kulturnu baštinu.
Gradovi, sa raskošnom mešavinom istorije, arhitekture, kulture i zabave, sa modernim kongresnim centrima, razvili su raznovrsne vidove aktivnog i poslovnog turizma. S druge strane, sela Srbije su prave ekološke oaze, bez zagađenja savremene civilizacije, sa blagom klimom, čistim vazduhom i zdravim namirnicama.
U Srbiji se tokom cele godine organizuju mnogobrojne, kulturne, tradicionalne i moderne, zabavne i sportske manifestacije.
Turizam je veoma važan segment privrede i predstavlja granu koja daje mogućnost za ekonomski i socijalni razvoj celog društva. Proizvodi i usluge mnogih delatnosti koje učestvuju u formiranju turističkog proizvoda (trgovina, saobraćaj, poljoprivreda i dr.) ostvaruju veliki plasman kroz turističku potrošnju.
Razvoj i organizacija sadržaja turističke ponude Srbije odvija se kroz sledeće vidove turizma: veliki gradovi (glavni administrativni centri), banjska mesta, planinska mesta, turizam na Dunavu, lovni turizam, ruralni (turizam u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu), razvoj usluga u turizmu (usluge turističkih profesija, specifične avanturističke i sportsko-rekreativne usluge, usluge iznajmljivanja vozila).