EUROMED Invest Academy Serbia

O projektu EUROMED InvestO AkademijiEUROMED zemljeProgram /UčešćeLogističke informacijePredavačiPrezentacijeVebinarPromocijaKontakt

O projektu EUROMED Invest

 

       

 

EUROMED Invest

EUROMED Invest (veb-sajt www.euromedinvest.eu) je trogodišnji regionalni projekat za promociju investicija i poslovnih partnerstva u evro-mediteranskom regionu, finansiran od strane Evropske komisije, konzorcijuma MedAlliance, regiona Provansa-Alpi-Azurna obala, i grada Marselja.

 

Projekat EUROMED Invest sa budžetom od pet miliona evra je jedan od glavnih evropskih programa koji ima za cilj jačanje privatnog sektora, povećanje investicija i MSP partnerstva u evro-mediteranskom regionu.

 

Krajnji cilj projekta je obnavljanje interesovanja MSPD u evro-mediteranskom tržištu, povećanje investicija i poslovnih projekata u evro-mediteranskom regionu, i doprinos sveobuhvatnom ekonomskom razvoju regiona.

 

ANIMA Investiciona mreža - aplikant

„MedAlliance“ konzorcijum, 6 članova koo-aplikanata:

 • EUROCHAMBRES (Asocijacija evropskih privrednih komora)
 • ASCAME (Asocijacija mediteranskih komora)
 • EMDC (Evromediteranski razvojni centar za mikro, mala i srednja preduzeća)
 • BUSINESSMED (Unija konfederacije preduzeća Mediterana)
 • GACIC (Nemačko - arapska privredna komora)
 • EABC (Evropsko - arapski Poslovni savet)

                      

U realizaciji projektnih aktivnosti učestvuje 79 „Povezanih lica“ - povezanih organizacija, iz 26 zemalja, uključujući 7 od 10 južnih „ENI“ zemalja, 3 kandidata EU​​/potencijalnih kandidata, 16 zemalja EU.

 

Pridruženi partneri na projektu su prestižne međunarodne organizacije: EUNIC Nacionalni instituti za kulturu Evropske unije, Anna Lindh Fondacija, OCEMO Kancelarija za ekonomsku saradnju za Mediteran i Bliski istok, OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Agadir tehnička jedinica za Sporazum o slobodnoj trgovini Mediterana (Jordan, Egipat, Maroko, Tunis) Agadir sporazum, AIDMO Arapski organizacija za industrijski razvoj i rudarstvo, UNIDO Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj

 

Organizacije članice su nacionalne i regionalne komore, agencije za strana ulaganja i promociju investicija i organizacije za podršku poslovanju.

 

Ciljna grupa: predstavnici organizacija za poslovnu podršku, organizacije privatnog i javnog sektora, kao i poslovna udruženja iz EU zemalja, zemalja kandidata/potencijalnih kandidata, i južnih „ENI“ mediteranskih zemalja: privredne komore, agencije za promociju investicija, vladine organizacije, NVO, agencije za razvoj MSPD, stručne organizacije, obrazovne institucije, privatni i javni investitori i finansijeri, mreža ženskih preduzetnica, MSPD i dr.

 

Očekivani rezultati

 • Obnovljeno interesovanje MSPD da posluju i investiraju u okviru evro-mediranskih zemalja
 • Povećan protok inkluzivnih investicija i poslovnih projekata između evro-mediranskih zemalja (omogućiti da EU povrati lidersku poziciju kao nosioca SDI prema južnim „ENI" zemljama)
 • Poboljšane usluge za MSPD, za start-up, postojeća i razvijena MPSD u okviru evro-mediteranskih zemalja
 • Izgradnja održivih EU-MED alijansi koje će dovesti do rasta poslovanja u okviru glavnih sektora od zajedničkog interesa (agro-prehrambeni, transport i logistika, kultura i kreativna industrija, vodoprivreda i nove energije, turizam)
 • Uspostavljne jake i trajne EU-MED poslovne mreže

 

Glavne aktivnosti

 • Set promotivnih alata za promociju južnih „ENI“ zemalja u inostranstvu (internet portal, baze, poslovni vodiči, prezentacije)
 • Izgradnja kapaciteta i seminari razmene iskustava, individualna pomoć za profesionalizaciju i ojačavanje investicionih usluga organizacija i preduzetnika
 • Intelektualne i strateške aktivnosti (istraživanja, radionice) u cilju kreiranja sektorskih alijansi i razvijanja zajedničkih sektorskih strategija
 • „Match-making“ događaji za poslove, klastere i privatne investitore, i Euromed štand na reprezentativnim sajmovima u odabranim sektorima

 

Glavni instrumenti (aktivnosti) u okviru projekta:

1. „Euro-Med Business Roadshows“ - „Match-making“ događaji, na sajmovima, u južnim Mediteranskim „ENI“ zemljama – 12 događaja

2. „EU Mediterranean Roadshows“ - „Match-making“ događaji, na sajmovima, u EU zemljama – 9 događaja

3. Zanatske radionice za mlade preduzetnike i veb seminari, u južnim Mediteranskim „ENI“ zemljama – 10 zanatskih radionica i 5 vebinara

4. Preduzetnički mentorski programi – 20 događaja

5. Mentorski programi za organizacije za poslovnu podršku – 20 događaja

6. EUROMED Invest Akademija, u EU i Mediteranu – 9 događaja

 

Druge aktivnosti: istraživanja, promotivni alati za promociju južnih ENPI zemalja u inostranstvu, 15 publikacija, 3 veb platforme itd. Veb-sajt projekta...  

 

Kalendar EUROMED Invest aktivnosti po instrumentima - prema prvom pozivu