Industrija tekstila, odeće, kože i obuće

Industrija tekstila, odeće, kože i obućePotencijal sektoraStatistikaZakonska regulativaKorisne adreseIPA Tex-Web Projekat EU O Udruženju

Industrije tekstila, odeće, kože i obuće predstavljaju značajne proizvodne grane u Srbiji, uvozno zavisne/izvozno orijentisane, radno intezivne, sa tradicijom na evropskom i svetskom tržištu.

Proizvodnja je organizovana u malim, srednjim i velikim preduzećima.

Sporazum o slobodnoj trgovini tekstilom sa EU je bio jedini bilateralan sporazum koji je Srbija imala sa EU i rezultati postignuti u ovoj grani privrede su više nego evidentni. Sedamdeset procenata srpskog izvoza tekstila i obuće se obavlja u zemlje EU.

Stupanjem na snagu prelaznog trgovinskog Sporazuma sa Evropskom Zajednicom, kao i Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i data mogućnost primene dijagonalne kumulacije porekla roba Turska, Srbija, EU, zemlje CEFTE, obezbeđen je pristup, preduzetnicima ovog sektora, tržištu od blizu 800 miliona potrošača.

Ekonomska i finansiska kriza, zatim događaji u zemljama Severne Afrike sa kojima je EU imala uspostavljenu dijagonalnu kumulaciju porekla roba još od 2005. odnosno 2006. god. naterala je kupce EU da svoje proizvodne naloge u Kini, Indiji, Pakistanu, zemljama kao što je Egipat, Tunis, Maroko,  smanje  i da  proizvodnju artikala ovog sektora  preusmere na područje zemalja Balkana.

Srbija, imajući u vidu sve, ovde već pomenute Sporazume o slobodnoj trgovini, postaje vrlo atraktivna destinacija za kupce EU, kao i zemlje u našem najbližem okruženju.