Saobraćaj i telekomunikacije

SaobraćajStatistikaPotencijal sektora Korisne adresePrevoz putnika u drumskom saobraćajuŽeleznicaVazdušni O Udruženju

  Poštovani,

Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“, razvila pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na „označena lica“. Pretraživač omogućava svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica, u cilju blagovremene primene mera i radnji propisanih Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Službeni glasnik RS“, broj 41/2018).

Razvijanjem navedenog informatičkog softvera omogućeno je direktno pretraživanje lista označenih lica Saveta bezbednosti UN koje se odnose na Rezoluciju 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL-om, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima, Rezoluciju 1718 (2006) i rezolucijama naslednicama u vezi sa DNR Korejom, kao i Rezoluciju 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.

Ističemo da je razvoj pomenutog pretraživača samo jedna od mera koje je Uprava za sprečavanje pranja novca preduzela radi lakše primene Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, pri čemu ćemo i u narednom periodu nastaviti intenzivnu saradnju sa drugim učesnicima u sistemu u svrhu daljeg unapređenja primene ciljanih finansijskih sankcija u Republici Srbiji.

Pretraživač se nalazi na stranici: http://www.unsearch.apml.gov.rs/.

Saobraćaj se smatra glavnim činiocem lanca proizvodnje kao i glavnim izvorom optimizacije i smanjivanja cene proizvoda, kroz smanjivanje transportnih troškova u nabavci i plasiranju proizvoda na tržišta.

Republika Srbija ima geografski najpovoljniji položaj. Na raskrsnici dva velika evropska koridora u Jugoistočnoj Evropi (drumsko–železničkog Koridora X i rečnog Koridora VII). Srbija je tranzitna zemlja na putu transporta roba i putnika iz Azije ka Centralnoj Evropi.

U oblasti saobraćaja registrovano je oko 32.000 preduzeća koji zapošljavaju oko 117 hiljada radnika, što predstavlja nešto preko 6% ukupnog broja zaposlenih u Republici Srbiji.