EASE & SEE

 

 

 

 

RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

 Da li ste ikada čuli za društvena preduzeća koja posluju  sa „tradicionalnim” profitnim kompanijama? A da li ste ikada razmišljali o tome da li, kako i zašto organi javne vlasti treba da podrže takvu vrstu mehanizama saradnje? A šta reći za finansijski sektor: da li ste ikada pomislili da bi finansijski sektor mogao smatrati ovu vrstu mreža za zanimljivu investicionu mogućnost? Ovo, i još mnogo toga, su u osnovi glavne teme EASE&SEE projekta koji realizuje Privredna komora Srbije, u okviru Programa za Jugoistočnu Evropu iz fondova Evropske unije za prekograničnu saradnju, a koji se fokusira na inovativno socijalno preduzetništvo.

EASE&SEE projekat prepoznaje socijalna preduzeća kao aktivne učesnike u poslovnoj zajednici, a ne samo u sistemu socijalne zaštite. Projekat ima za cilj jačanje odnosa socijalnih preduzeća sa  „tradicionalnim” preduzećima i finansijskim  sektorom.  Cilj projekta je primena konkretnih rešenja u cilju podrške ekonomskom razvoju i umrežavanju na lokalnom i evropskom nivou. Projekat želi da podstakne razmenu novih ideja među preduzetnicima, investitorima, finansijskim akterima i  organima javne vlasti. 

Preko lokalnih inicijativa, transnacionalnih studijskih poseta, i namenskih radnih sastanaka, EASE&SEE ima za cilj pružanje pomoći u jačanju postojećih i uspostavljanju novih kontakata radi realizovanja ideja u konkretne poslovne i finansijske planove.  Na kraju, ali ne manje važno, nakon provere planova, EASE&SEE ima za cilj da pruži konkretnu podršku u pretvaranju ovih planova u konkretne poslovne  mogućnosti.

 Saznajte više o projektu i realizovanim aktivnostima: EASE&SEE  http://www.easeandsee.eu/

EASE&SEE video

Partneri u projektu su:

  • Grad Venecija (Italija)
  • Privredna komora Srbije (Srbija)
  • Region Veneto – Direkcija za industriju (Italija)
  • Italijansko - bugarska privredna komora (Bugarska)
  • Regionalna razvojna agencija Nove Gorice (Slovenija)
  • Poslovna asocijacija Panonije (Mađarska)
  • ARGE – Asocijacija za prevenciju otpada (Austrija)
  • Evropski istraživački institut u oblasti zadružnog i socijalnog preduzetništva – Italija (pridruženi partner na projektu)

 Period implementacije projekta: 10/2012 -9/2014

 Izvor finansiranja projekta: IPA Transnacionalni program Jugoistočna Evropa

 Projektni tim PKS: 

Mihailo Vesović
Koordinator projekta
mihailo.vesovic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska  13-15, 11000 Beograd
Tel+381 11 3300 976
 

Goran Ilić
Menadžer projekta
goran.ilic@pks.rs; milan@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel+39 02 85 155 466
 

Aleksandra Stanarević
Savetnik na projektu
aleksandra.stanarevic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel +381 11 3300 976
 

Miloš Jelić
Menadžer za finansije
milos.jelic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel+381 11 3300 909
 

Ljiljana Miletić,
Savetnik na projektu
ljiljana.miletic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3300 952

Darko Mamula
Savetnik na projektu
darko.mamula@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3248 384

Biljana Dodić
Marketing menadžer
biljana.dodic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel +381 11 3300 905

Svetlana Jovanović
Stručni saradnik – administrator projekta
svetlana.jovanovic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel +381 11 3248 384
 

Vesna Bošković
Menadžer za finansije
vesna.boskovic@pks.rs
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
Tel +381 11 3300 963