EMDC Evromediteranski razvojni centar za mikro, mala i srednja preduzeća

O projektuEMDC mrežaAktivnostiKontakt

EMDC The Euro-Mediterranean Development Centre for Enterprises

 

Fondacija „EMDC“ Evromediteranski razvojni centar za mikro, mala i srednja preduzeća,  razvijena je uz podršku Vlade Italije, u saradnji sa EIB, Evropskom komisijom i Unijom za Mediteran.

„EMDC“ inicijativa  i ima za cilj uspostavljanje efikasne mrežne infrastrukture i uspešnog partnerstva između institucija, investitora, javnih i privatnih agencija za podršku i razvoj MMSP u evromediteranskom regionu, kroz kritične faze „start-up“, rasta i internacionalizacije, obezbeđenje efikasnih usluga za podsticanje ekonomske i finansijske saradnje, kreiranje dodatnih vrednosti i zapošljavanje.

EMDC“ Fondacija osnovana je 17.06.2013, od strane PK Milana i italijanskog Ministarstva spoljnih poslova i ekonomskog razvoja, kao članica osnivača, a zvanično je priznata 08.07.2013, od strane Evropske unije za Mediteran.

Do danas je 26 partnerskih javnih i privatnih agencija i institucija za podršku MMSP, iz 15 evro-mediteranskih zemalja pridruženo EMDC mreži.

 

Opšti ciljevi i svrha inicijative EMDC

  • stvaranje i razvoj sredine koja pogoduje rastu, umrežavanju i razmeni preduzetničkog znanja za MMSP u Evromediteranskom regionu, u cilju otvaranja novih radnih mesta, sa posebnim akcentom na mlade preduzetnike;
  • zagovaranje pristupa MMSP tržištima, uključujući razvojne i multilateralne programe kojima se proširuju i produbljuju trgovinski odnosi u Evromediteranskom regionu;
  • stvaranje uslova koji omogućavaju MMSP u Evromediteranskom regionu bolji i lakši pristup finansiranju, uključujući pružanje profesionalnih usluga i konsultantskog rada
  • promovisanje i pružanje preduzetničke pomoći, uključujući direktnu pomoć MMSP u Evromediteranskom regionu, naročito u pogledu logistike, informacionih tehnologija, finansijskog, ekonomskog i pravnog konsultantskog rada;
  • stimulisanje, omogućavanje i sprovođenje aktivnosti umrežavanja među relevantnim subjektima, bilo da su regionalni, nacionalni, internacionalni ili nadnacionalni, kako bi se pomogao i stimulisao rast MMSP u Evromediteranskom regionu;
  • pokretanje inicijativa za inovacije u Evromediteranskom regionu, nove projekte i partnerstava, kako bi se podržao razvoj MMSP u Evromediteranskom regionu;
  • usvajanje politika koje razviju nacionalni i međunarodni subjekti i organizacije, u smislu podrške internacionalizaciji MMSP u Evromediteranskom regionu;
  • izbor i obuka novih profesionalaca koje treba uvesti u mrežu MMSP da bi se podstakao njen razvoj, uključujući projekte koji imaju za cilj da prepoznaju i obuče nove stručne profile;
  • učešće u programima, projektima i planovima, preko nacionalnih, internacionalnih i EU doprinosa, finansija i podrške, za razvoj ekonomske i finansijske saradnje u Evromediteranskom regionu i za MMSP u Evromediteranskom regionu.

 

EMDC Foundation 2013 Event

"EMDC" Evromediteranski razvojni centar za mikro, mala i srednja preduzeća BROŠURA