Aid for Trade 2013

O projektuAktivnostiKontakt

Program „Aid for Trade 2013“ Razvojne saradnje Češke Republike

Projekat „Upravljanje projektima i društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih privrednih društva“

Aid for Trade 2012 Podrška razvoju trgovini u Republici Srbiji

Aid for Trade 2011 Ekonomski i društveni razvoj područja, izgradnja mreže centara za uspostavljanje i upravljanje razvojnim projektima u R. Srbiji

 

 Predlagači projekta 

 • Češka privredna komora 
 • Privredna komora Srbije 

 

Projektni partner

 • Regionalna privredna komora Zreanjanin
 • Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
 • Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

 

Lokacija projekta

 • Republika Češka
 • Republika Srbija

             

Ukupna vrednost projekta 

 • 33.897 eur

 

Period realizacije projekta

 • 01.06.2013 - 30.11.2013

 

Ciljevi projekta

 • Ciljevi projekta odnose se na jačanje kapaciteta Privredne komore Srbije i njenih regionalnih mreža za pružanje usluga u okviru unapređenja položaja Republike Srbije u međunarodnom trgovinskom sistemu putem informisanja poslovnog i javnog sektora.
 • Projekat će doprineti olakšavanju trgovine, korišćenju efikasnih instrumenata za uklanjanje trgovinskih i administrativnih barijera i unapređenju svesti poslovne zajednice u oblasti upravljanja međunarodnim projektima i društveno odgovornog poslovanja.
 • Prenos češkog znanja i iskustva (know-how) u podršci malim i srednjim  privrednim društvima, sa posebnim fokusom na promociju spoljne trgovine i korporativne društvene odgovornosti
 • Prenos iskustva Češke privredne komore i informacija za podršku MSPD u periodu pre pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na učešću u evropskim razvojnim programima i informisanju o sredstvima EU, podršci izvozu, internacionalizaciji i privlačenju stranih direktnih investicija
 • Prezentacija češkog iskustva u pogledu modernizacije organizacione strukture sistema komora u cilju unapređenja usluga koje pruža unapređenje trgovine i stvaranje uslova za efikasnu primenu alata društveno odgovornog poslovanja

 

Očekivani rezultati

 • Modernizacija srpskih komora u pružanju usluga za poslovnu podršku ciljnim grupama i komorskim članicama u oblasti projektnog menadžmenta i društveno odgovornog poslovanja.
 • Obučeni kadrovi, podignut nivo znanja i veština učesnika/ciljnih grupa (potencijalnih aplikanata iz javnog i privatnog sektora, komorskih kadrova i drugih zainteresovanih strana), za upravljanje projektima i pripremu predloga projekta i DOP
 • Unapređena saradnje između domaćih i međunarodnih institucija (komora i relevantnih institucija, organa lokalnih i republičkih vlasti) kroz porast neposrednih aktivnosti, kao i povećan broj međuregionalnih/ zajedničkih projekata javnog, privatnog i nevladinog sektora (iz Programa EU i drugih programa podrške namenjenih Srbiji)
 • Porast poslovnih aktivnosti između Češke R. i R. Srbije, i među kompanijama u Srbiji, kao posledica poslovnog povezivanja i umrežavanja projekata

 

Aktivnosti:

 • „Studijska poseta Prag“, za srpske projektne partnere
 • Trodnevni seminar Zrenjanin “„Upravljanje projektima i društveno odgovorno poslovanje MSPD“, u RPK Zrenjanin
 • „Poslovna misija Prag“, za 27 članova srpske delegacije, predstavnike partnerskih institucija i privrednika.
 • Upravljanje projektom
 • Promotivne aktivnosti  

 

Aid for Trade 2013, 2012, 2011 - info