PLATO SRBIJA 2

O projektuAktivnostiKontakt

PLATO SRBIJA 2

PLATO SRBIJA

PLATO KOOPERA

Predlagač

 • Privredna komora Srbije

 

Partneri u projektu

 • RPK Subotica
 • RPK Valjevo

 

O projektu PLATO 

Plato projekat predstavlja uspešnu praksu razmene informacija, znanja i iskustva među projektnim partnerima, među velikim, srednjim i malim preduzećima. Projekat doprinosi poboljšanju poslovanja malih preduzeća, ostvarivanje boljih poslovnih rezultata, kao i uspostavljanje kontakata s privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu.

Evropska mreža PLATO za razvoj i međusobnu saradnju malih i srednjih preduzeća nastala je devedesetih godina u Belgiji, proširila se u druge evropske zemlje i danas obuhvata mrežu preko 8.500 malih i srednjih i preko 700 velikih preduzeća iz 17 evropskih zemalja.

Voka Privredna komora istočne Flandrije sprovodi Plato projekta od 1990. g. U Flandriji je od početka projekta do danas učestvovalo 4.000 preduzeća. Uspešna primena koncepta i bolji poslovni rezultati privukli su pažnju drugih regija u Belgiji, i drugih zemalja članica EU. Znanje i iskustvo iz prethodnih Plato projekata prenose se na širok krug novih korisnika.

PLATO je implementiran u Belgiji, Danskoj, Irskoj, Holandiji, Nemačkoj, Švedskoj, Poljskoj, Francuskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Srbiji, Egiptu, Velikoj Britaniji i Južnoj Africi. Mreža funkcioniše na istim principima u svim zemljama-članicama, vodeći računa o regionalnim i lokalnim karakteristikama malih i srednjih preduzeća.

Plato je koncept mreže učenja. Plato preduzetničke grupe od 15-20 MSP u izabranim regijama pod vođstvom 2 mentora profesionalizuju se kroz razmenu iskustava i znanja u raznim aspektima njihovog poslovnog života za vreme mesečnih sastanaka. U rad grupe uključuju se koordinatori iz svake od regijskih komora, i po potrebi spoljni eksperti.

Projekat traje 24 meseci. Prvih 12 meseci projekta imaju za cilj razvoj lokalne Plato kompanijske mreže: izbor i obuka lokalnih koordinatora, izbor mentora, obuka koordinatora i mentora, izbor MSP. Narednih 12 meseci projekta se fokusira na implementaciju mreže sa sledećim elementima: mesečni sastanci Plato grupa, izgradnja timova u Srbiji, biznis misija u Srbiji/Belgiji, završni događaj, i ažuriranje Plato veb-sajta.

 

Ciljevi projekta

 • Povećanje poslovnih rezultata MSP;
 • Stimulisanje duha inovacija;
 • Povećanje konkurentnosti MSP i podsticaj dinamike lokalnog razvoja;
 • Podsticanje transfera znanja i iskustva;
 • Razmena iskustva;
 • Osposobljavanje vlasnika i rukovodioca MSP za analizu, planiranje razvoja i kontrola upravljanja;
 • Internacionalizacija MSP 

 

Očekivani rezultati

Plato Srbija projekat „spaja velike i male“, mentore velikih preduzeća i mala preduzeća. Praksa Plato projekta pokazuje da veliku korist od projekta imaju kako mala, tako i velika preduzeća – mentori.

 • Velike kompanije imaju određene beneficije od učestvovanja u Plato programu. Dobijaju dobru priliku za umrežavanje sa drugim kompanijama, i imaju odličnu poziciju da steknu znanja o tome kako da posluju sa MSP. Mentori postaju preduzetnički naklonjeni u svojoj kompaniji, suočeni sa problemima MSP. Takođe je vrlo korisno i inspirativno za velike kompanije da budu članovi u uspešnim inicijativama. Ova vrsta lokalnih aktivnosti doprinosi posvećenosti samom regionu.
 • Koordinatori kroz rad sa MSP dobijaju praktičan uvid i iskustvo o tome kako se realizuje menadžment u malim organizacijama, sa obično marginalnim resursima. Oni takođe imaju koristi od umrežavanja sa kolegama u različitim specijalizovanim oblastima, i doprinose posvećenosti lokalnom području. Organizacije/komore pomažu svojim članicama/kompanijama, sastaju se sa svojim partnerima, i dobijaju lako distribuirani alat za profesionalizaciju i pružanje boljih usluga svojim članicama.
 • Za MSP praktične koristi od projekta su velike. Vlasnici MSP unapređuju i razmenjuju iskustava u upravljanju i šire svoje razvojne poglede (stiču iskustva od drugih i takođe dobijaju savete o unapređenju upravljanja u svojim kompanijama prema iskustvima upravljanja drugih MSP). Menadžerima posebno u MSP često nedostaje mogućnost da prikažu svoje ideje i probleme drugima. Plato program je dizajniran za MSP u cilju razmene iskustva i formiranja mreže. MSP postaju profesionalniji u oblasti marketinga, ljudskih resursa, finansija, zainteresovaniji su za razmenu iskustava sa kolegama iz drugih MSP, postaju svesni su da nisu izolovani i mogu mnogo da nauče jedni od drugih. MSP postaju deo mreže kontakata i saradnje.

 

Aktivnosti

 • Sastanak „Plato Srbija 2 – utvrđivanje činjenica“
 • Izbor koordinatora i mentora (velikih kompanija) po regionima
 • Timbilding koordinatora i mentora projekta Plato Srbija 2
 • Izbor MSP po regionima
 • Formiranje mreža Plato MSP grupa po regionima
 • Timbilding "Kick-off" svih učesnika Plato Srbija 2
 • Lokalne sesije umrežavanja, po regionalnim komorama
 • "Mid-term" Timbilding svih učesnika Plato Srbija 2
 • Završna manifestacija projekta Plato Srbija 2
 • Promotivne aktivnosti
 • Upravljanje projektom

 

Period realizacije projekta

 • 01.06.2012 - 31.12.2014

 

LINKOVI

PLATO KOOPERA 

PLATO SRBIJA

Brošura PLATO SRBIJA