PLATO SRBIJA

O projektuPlatoAktivnostiBrošuraKontakt

PLATO SRBIJA

PLATO SRBIJA 2

PLATO KOOPERA

          

Inicijator projekta Plato Srbija su Privredna komora Srbije i Voka Privredna komora istočne Flandrije. Projekat se sprovodi uz finansijsku pomoć Flamanske vlade. Privredna komora Srbije osigurava potrebnu infrastrukturu i logistiku. Projekat se sprovodi u tri regije u Srbiji i sa Regionalnim privrednim komorama Subotica, Požarevac i Pančevo.

Projekat Plato Srbija predstavlja međunarodnu saradnju privrednog sektora Srbije i Belgije i drugih zemalja učesnika Plato projekta. Cilj PLATO mreže učenja je transfer znanja flamanskih partnera (Voka Privredna komora istočne Flandrije) srpskim partnerima (Privredna komora Srbije, RPK Subotica, RPK Požarevac, RPK Pančevo i preduzećima).

Učesnici u projektu

 • Voka Privredna komora istočne Flandrije
 • Privredna komora Srbije 
 • RPK Pančevo
 • RPK Požarevac
 • RPK Subotica 
 • 6 mentora (predstvanici velikih kompanija): IM „Bačka Topola“ ad, „Mlekara Subotica“, „Hemofarm“ ad, Vršac , „Utva Silosi“ ad, Kovin, „Bambi-Banat“ ad, Požarevac, USS Srbija ad. Smederevo
 • 62 privrednika - predstavnici MSP sa regiona RPK Pančevo, RPK Požarevac i RPK Subotica

 

PLATO Srbija, poslovni i razvojni program je usmeren na mala i srednja preduzeća, s glavnim ciljevima:

 • obezbeđivanje platforme za dugoročno održivu i pouzdanu razmenu iskustava između njenih učesnika, menadžera/vlasnika malih i srednjih preduzeća, uključujući savetnike/moderatore
 • podsticanje prenosa menadžment znanja direktora i zaposlenih u velikim kompanijama predstavnicima malih i srednjih preduzeća
 • razmena iskustava između MSP u različitim Plato grupama
 • stvaranje mreža malih i velikih preduzeća.

 

Stvaranje održivog Plato mentorskog projekta-mreže odgovara lokalnim potrebama MSP u Srbiji, i uklapa se u srpsku politiku vlade i inicijativama usmerenim prema MSP. Privredna komora Srbije prepoznaje vrednost i značaj MSP, i mnoge inicijative komore su orjentisane ka sektoru MSP.Plato mentorski projekat nudi ciljanim srpskim kompanijama prenos stručnih znanja od strane menadžera velikih kompanija, razmenu znanja između svih učesnika u projektu i umrežavanje u međunarodnom i prekograničnom kontekstu.

Plato je koncept mreže učenja. Plato preduzetničke grupe od 20 MSP u 3 regije pod vođstvom 2 mentora profesionalizuju se kroz razmenu iskustava i znanja o svim aspektima njihovog poslovnog života za vreme mesečnih sastanaka. U rad grupe ukjučuju se koordinatori iz svake od regijskih komora i po potrebi spoljni eksperti.   

Period realizacije projekta

 • 01.01.2009 - 01.01.2011

 

Projekat traje 24 meseci, Prvih 12 meseci projekta imaju za cilj razvoj lokalne Plato kompanijske mreže: izbor i obuka lokalnih koordinatora, izbor mentora, obuka koordinatora i mentora, izbor MSP. Narednih 12 meseci projekta se fokusira na implementaciju mreže sa sledećim elementima: mesečnih sastanci Plato grupa, izgradnja timova u SrbijI, biznis misija u Belgiji, završni događaj i ažuriranje Plato veb-sajta.

 

Faza

Plato Srbija - radni plan

1

Plato misija utvrđivanja činjenica u Srbiji i početno proučavanje problema

 • Sastanak utvrđivanja činjenica u PKS, RPK Subotica, RPK Požarevac, RPK Pančevo, februar 2009

2

Obuka Plato koordinatora

 • „Timbilding“ koordinatora Plato Srbija, Gent, Belgija, 23-27.03.2009

2a

Promotivne aktivnosti

 • Uspostavljanje veb-sajta Plato Srbija na portalu PKS, srpska i engleska verzija
 • Izrada brošure Plato Srbija (vidljivost projekta)

3

Izbor i obuka lokalnih menadžera (mentora)

 • Izbor mentora/menadžera velikih kompanija u Srbiji, maj 2009
 • „Timbilding“ koordinatora i mentora Plato Srbija, Gent, Belgija, 02-07.06.2009

4

Izbor  MSP 

 • Plato promocija i selekcija
 • Formiranje Plato grupe MSP grupe u regionima RPK Subotica, RPK Požarevac i RPK Pančevo, septembar 2009
 •  „Kick-off - Timbilding“ Plato Srbija, Kovačica, Srbija, 16-17.10.2009

5

Lokalno umrežavanje sednice/obuke Plato grupni sastanci

 • 10 lokalnih seseija 3 Plato MSP grupe, u RPK Subotica, RPK Požarevac, RPK Pančevo, novembar 2009 - oktobar 2010 (ukupno: 30 lokalnih sesija umrežavanja)
 • Timbilding“ Plato Srbija, Privredna komora Srbije, 07-08.05.2010

6

Međunarodno umrežavanje sesije - Treninzi

 • Organizacija međunarodnih tematskih susreta/trgovinske misije, u Srbiji i Flandriji
 • Belgijska ekonomska misija, Beograd, Srbija, 15-16.09.2009
 • Plato akademija i "B2B" sastanci, Gent, Belgija, 28.09-01.10.2010
 • „Završna svečanost Plato projekta, Požarevac, Srbija, 15.12.2010

7

Upravljanje projektom i upravljanje kvalitetom

 

Očekivani rezultati

 • Plato se pokazao veoma efikasnim i jednostavnim alatom za sprovođenjem i najboljom praksom
 • Profesionalizacija malih i srednjih preduzeća učesnika projekta (3 grupe po 20 pridruženih MSP). Uključena MSP uspešnije upravljaju svojim poslovanjem, unapređuju trgovinu, umrežavaju se sa kolegama iz drugih zemalja
 • 6 mentora velikih preduzeća upoznaju druge mentore preduzeća, proširuju svoje međunarodne mreže, saznaju više o problemima MSP i unapređuju svoje menadžment znanje
 • Profesionalizacija uključenih posredničkih organizacija: prenošenje najboljih praksi
 • Organizacije/komore pomažu svojim članicama/kompanijama, sastaju se sa svojim partnerima, i dobijaju lako distribuirani alat za profesionalizaciju i pružanje boljih usluga svojim članicama

 

Kvalitativne koristi za učesnike

Plato Srbija projekat „spaja velike i male“, mentore velikih preduzeća i mala preduzeća. Praksa Plato projekta pokazuje da veliku korist od projekta imaju kako mala, tako i velika preduzeća – mentori.

Velike kompanije imaju određene beneficije od učestvovanja u Plato programu. Dobijaju dobru priliku za umrežavanje sa drugim kompanijama, i imaju odličnu poziciju da steknu znanja o tome kako da posluju sa MSP. Savetnici/moderatori postaju preduzetnički naklonjeni u svojoj kompaniji, suočeni sa problemima MSP. Takođe je vrlo korisno i inspirativno za velike kompanije da budu članovi u uspešnim inicijativama. Ova vrsta lokalnih aktivnosti doprinosi  posvećenosti samom regionu.

Za koordinatore, aktivnosti u Plato programu su nagrađivanje, jer kroz rad sa MSP dobijaju praktičan uvid i iskustvo o tome kako se menadžment obavlja u malim organizacijama sa obično marginalnim resursima. Oni takođe imaju koristi od umrežavanja sa kolegama u različitim specijalizovanim oblastima, i doprinose posvećenosti lokalnom području.

Za MSP praktične koristi od projekta su velike. Vlasnici MSP unapređuju i razmenjuju iskustava u upravljanju i šire svoje razvojne poglede (stiču iskustva od drugih i takođe dobijaju savete o unapređenju upravljanja u svojim kompanijama prema iskustvima upravljanja drugih MSP). Menadžerima posebno u MSP često nedostaje mogućnost da prikažu svoje ideje i probleme drugima. Plato program je dizajniran za MSP  u cilu razmene iskustva i formiraja mreže. MSP postaju profesionalniji u oblasti marketinga, ljudskih resursa, finansija, zainteresovaniji su za razmenu iskustava sa kolegama iz drugih MSP, postaju svesni  su da nisu izolovani i mogu mnogo da nauče jedni od drugih. MSP postaju deo mreže kontakata i saradnje. Koristi za sve strane su velike kada se poštuju pravila.

 

Relevantnost i održivost projekta

Plato projekat je integrisan projekat koji kombinuje radionice, ekonomske misije, prenošenje najboljih praksi, razmenu kadrova, korist uključenih posrednih organizacija, MSP, drugih organizacija, i ekonomije uključenih zemalja.

Plato projekat je održiv. Prethodni projekti su pokazali da se Plato projekat lako može proširiti iu druge regione (u Mađarskoj je nakon inicijalnog Plato projekta, Plato proširen i na druge regione). Iskustava ukazuju da Plato preduzeća ponovo učestvuju u projektu nakon završetka projekta, prenose poozitivna iskustva na druge preduzetnike i pozivaju ih da učestvuju u projektu.

Plato je ISO sertifikovani alat koji partnerskim organizacijama garantuje održivost koncepta Plato nakon završetka pilot-projekta.

MSP uključena u projekat će biti uključena u platformu E-plato portal (www.eplato.eu) dovodeći ih u kontakt sa hiljadama kompanija Plato u celom svetu.

Plato projekat je finansiran od strane Flamanske Vlade (68%), Voka komore istočne Flandrije (16%) i Privredne komore Srbije (16%).

 

LINKOVI

PLATO SRBIJA 2

PLATO KOOPERA 

Brošura PLATO SRBIJA

PLATO SRBIJA - info