Komunalna delatnost

Komunalna privredaStatistikaPotencijal sektoraZakonska regulativaKorisne adrese O Udruženju

 

Komunalne delatnosti su delatnosti za pružanje komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.
Komunalne delatnosti su delatnosti od opšteg interesa.

Komunalne delatnosti su:

 •  snabdevanje vodom za piće;
 • prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
 • proizvodnja i distribucija toplotne energije;
 • upravljanje komunalnim otpadom;
 • gradski i prigradski prevoz putnika;
 • upravljanje grobljima i pogrebne usluge;
 • upravljanje javnim parkiralištima;
 • obezbeđivanje javnog osvetljenja; 
 • upravljanje pijacama;
 • održavanje ulica i puteva;
 • održavanje čistoće na površinama javne namene;
 • održavanje javnih zelenih površina;
 • dimničarske usluge;
 • delatnost zoohigijene.
   

Skupština jedinice lokalne samouprave može kao komunalne odrediti i druge delatnosti od lokalnog interesa i propisati uslove njihovog obavljanja.

Pored jednog broja JKP i to uglavnom u velikim gradovima Beogradu, Novom Sadu, Nišu  i Kragujevcu gde imamo specijalizovana preduzeća koja pružaju usluge jedne delatnosti za koje su osnovana, ostala preduzeća su najčešće mešovita po sastavu i osnovana su za pružanje usluga u više delatnosti.

U postupku je donošenje zakonske regulative na osnovu koje će se sprovesti transformacija JKP čime bi se obezbedila njihova bolja organizovanost, stvorila mogućnost za učešće privatnog kapitala kroz Javno - privatno partnerstvo što bi imalo za cilj podizanje nivoa usluga i poboljšanje njihovog kvaliteta.

Očekujemo značajne investicije kako od strane osnivača, tako i iz predpristupnih fondova EU u izgradnju i održavanje komunalne infarstrukture.