Privreda Srbije

(septembar 2017. godine)
 
Pozitivan trend privredne aktivnosti Srbije se nastavlja i u 2017. godini. 
 

Prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni rast BDP Srbije u drugom kvartalu 2017. godine je iznosio 1,3% u odnosu na isti kvartal 2016. godine. To predstavlja uvećanje od 0,3 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal kada je ostvaren rast od 1,0% (revidiran naniže sa prvobitno procenjenog na 1,2%). Najznačajniji rast bruto dodate vrednosti u periodu april-jun 2017. godine, zabeležen je u zbirnoj kategoriji Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje i Usluge smeštaja i ishrane (rast od 4,4%), a najveći pad je registrovan u Poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (-10,0%). 

Nakon završene sedme revizije stend-baj aranžmana Republike Srbije sa MMF, Izvršni odbor u Vašingtonu je u svom izveštaju naveo da je realni rast BDP iznad pretkriznog perioda, da su snažni prihodni pokazatelji podržali fiskalnu konsolidaciju, poslovno okruženje je ojačano, ali je i dalje neophodan progres u implementaciji strukturnih reformi. Doneta je odluka da se vrednost raspoloživih sredstava fonda Srbiji poveća na 918,5 mln evra, ali je Vlada Republike Srbije saopštila da nema nameru da povlači odobrena sredstva. Takođe je navedeno da je inflacija u okviru cilja, tekući deficit je smanjen, a javni dug je smanjen usled manjih potreba za zaduživanjem.

I pored slabijeg rasta u prvom polugodištu, Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, kao i relevantne međunarodne finansijske institucije, očekuju da će realni rast BDP u 2017. godini ostati na prethodnoj proceni od 3,0%, a u naredne dve godine će se ubrzati. Ipak, pojedine komercijalne banke u Srbiji smatraju da usled slabijeg rasta privrede u prva dva kvartala tekuće godine, rast ovogodišnjeg BDP se može očekivati na nivou od 2,5%. Ekonomski analitičari smatraju da su ekonomske performanse u prvom polugodištu bile pod uticajem vremenskih prilika, a da se u drugoj polovini godine očekuje ubrzanje rasta zasnovano na makroekonomskoj stabilnosti, oporavku tražnje i unapređenju poslovnog ambijenta. Sumnju u ostvarenje privrednog rasta su izrazili i pojedini predstavnici vlasti, ali je Ministarstvo privrede saopštilo da će određeni infrastrukturni projekti biti pokrenuti ranije, kako bi dali podršku planiranom rastu.

Promet robe u trgovini na malo u periodu januar-jul 2017. godine, u odnosu na isti period 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 9,1%, a u stalnim cenama za 4,1%. Tokom 2017. godine očekuje se dalje povećanje domaće tražnje kroz rast zaposlenosti u privatnom sektoru, kao i rast novoodobrenih kredita stanovništvu. Takođe, najavljeni rast plata u javnom sektoru će se pozitivno odraziti na rast unutrašnje tražnje. Veća kreditna aktivnost je prvenstveno posledica kontinuiranog pada kamatnih stopa (ublažavanje monetarne politike), uz porast prihoda domaćinstava. U junu su krediti privredi i stanovništvu ostvarili međugodišnji rast od 4,5%, prvenstveno zahvaljujući značajnom rastu kredita odobrenih stanovništvu (rast od 12,1%). Kamatne stope na nove dinarske kredite za privredu i stanovništvo su u junu iznosile 5,8% i 10,4%, respektivno.
 

U prvih sedam meseci tekuće godine, nastavljen je rast spoljnotrgovinskog robnog prometa, koji je iznosio 19,9 mlrd evra, što predstavlja povećanje od 13,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz, izražen u evrima, rastao je po stopi od 13,2%, blago više od uvoza koji je rastao 13,1%. Iz tog razloga došlo je do porasta deficita spoljnotrgovinske razmene za 12,7% (2,5 mlrd evra). Pokrivenost uvoza izvozom je u periodu januar-jun 2017. godine iznosila 77,7% u odnosu na 77,6% u istom periodu prošle godine. 

Reforme u oblasti građevinarstva i radnog zakonodavstva, uz pozitivne efekte fiskalne konsolidacije, dale su snažan doprinos poboljšanju investicionog ambijenta Srbije, što se meri napredovanjem na listi Svetske banke o lakoći poslovanja za 2017. godinu (Doing Business list).

Procentualne promene ključnih makroekonomskih indikatora Srbije*

 Realni rast BDP

Deficit tekućeg dela platnog bilansa

Izvor: Ministarstvo finansija (*Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu).
 

Prema poslednjim raspoloživim podacima, industrijska proizvodnja je u prvih sedam meseci 2017. godine uvećana za 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Prerađivačka industrija je zabeležila rast od 6,1%, dok je sektor energetike registrovao pad od 7,8%. Sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabeležio je pad od 9,2%, usled nepovoljnih vremenskih uslova u prvom kvartalu. 

Na osnovu rezultata Ankete o radnoj snazi, u drugom kvartalu 2017. godine stopa nezaposlenosti stanovništva starosti 15 i više godina iznosi 11,8%, i to 11,0% za muško i 12,7% za žensko stanovništvo. Nezaposlenost u drugom kvartalu je za 3,4 procentnih poena manja od nezaposlenosti u istom periodu 2016. godine. Prosečna zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosila je 66.251 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa 48.101 dinara. Neto zarada je 0,7% realno veća, a 3,9% nominalno veća, u odnosu na isti mesec prošle godine. Značajno su smanjene razlike u zaradama javnog i privatnog sektora, kao rezultat bržeg rasta zarada u privatnom sektoru.


Narodna banka Srbije nastavlja politiku targetiranja inflacije i politiku kontrolisano fluktuirajućeg deviznog kursa. Inflacija je u julu 2017. godine iznosila 3,2% (bazna inflacija 2,0%), prvenstveno usled rasta cena energenata i sezonskog rasta neprerađene hrane, pri čemu se očekuje da i do kraja godine bude u okviru novog ciljnog raspona (3,0% ± 1,5 p.p). U avgustu je doneta odluka da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0%, koja nije menjana već godinu dana, uz očekivanje da se na tom nivou zadrži i u narednih nekoliko meseci.

Prosečan srednji kurs dinara prema evru je u avgustu iznosio 119,5740 dinara, a u odnosu na američki dolar 101,1923 dinara. NBS planira da nastavi povremene intervencije na deviznom tržištu kako bi sprečila veće oscilacije, uz održavanje stabilnog nivoa deviznih rezervi. U prvih šest meseci 2017. godine neto priliv stranih direktnih investicija je iznosio 991,8 mln evra, a na godišnjem nivou se očekuje SDI u iznosu od 1,7 mlrd evra (projekcija NBS je revidirana naviše), što bi trebalo da bude dovoljno za pokriće deficita tekućeg dela platnog bilansa koji se procenjuje na 1,4 mlrd evra.

 Kretanje deviznih kurseva, 1G

Šestomesečni Belibor, 1G

Izvor: Bloomberg.
 

Neto SDI, mlrd EUR

Konsolidovani budžetski deficit, u % BDP

Izvor: Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija.
 
 
 
 
 
Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize | Služba za podršku razvoju | analitika@pks.rs