Privreda Srbije

Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2013.godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u cenama prethodne godine, imaju realni rast od 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po aktivnostima, najveći rast bruto dodate vrednosti imaju: sektor poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo, sektor snabdevanje električnom energijom, gasom i parom i sektor prerađivačka industrija. Pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstvo, sektoru ostale uslužne delatnosti i sektoru trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila.

Industrijska proizvodnja u 2013.godini imala je rast fizičkog obima od 6,3%. Ovom rastu najviše je doprineo sektor snabdevanje električnom energijom, gasom i parom. Procenjeno je da je poljoprivredna proizvodnja u 2013.godini imala rast fizičkog obima od 22,1%.

Broj zaposlenih u 2013.godini manji je u odnosu na prethodnu godinu za 1,6%.

Zarade bez poreza i doprinosa nominalno su veće u 2013.godini, u odnosu na 2012.godinu za 5,7%, a realno manje za 1,9%.

Procenjeno je da će godišnja inflacija iznositi 2,3%. 

Spoljnotrgovinska robna razmena:  U 2013.godini ostvarena je razmena u vrednosti od 35157,4 miliona USD (izvoz je iznosio 14614,4 miliona USD, a uvoz 20543,0 miliona USD) u kojoj je izvoz porastao za 30,1% u odnosu na 2012.godinu, a uvoz je takođe porastao za 8,5%. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 71,1% i veća je od pokrivenosti u 2012.godini.

Više od polovine ukupne razmene sa inostranstvom Srbija obavlja sa zemljama EU (u 2013.godini udeo ovih zemalja je u ukupnoj razmeni Srbije sa inostranstvom iznosio 62,2%).

Izazovi:

  • Makroekonomska stabilnost
  • Jačanje inovacionih kapaciteta i modernizacija industrije
  • Stimulisanje priliva inostranog kapitala
  • Unapređenje strukture i povećanje vrednosti izvoza
  • Rast životnog standarda
  • Otvaranje novih radnih mesta